Bläddra

Elevhälsa och lärarhälsa : så arbetar vi med Känsla av sammanhang i skolan

Kategorier: Lärare Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildning: administration och organisation Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Köp här

Elevhälsa och lärarhälsa : så arbetar vi med Känsla av sammanhang i skolan

Kategorier: Lärare Pedagogik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildning: administration och organisation Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Köp här
I dag står psykisk ohälsa för nära hälften av alla sjukskrivningar i Sverige och lärare är inget undantag. Det säger sig självt att ett hälso­främjande ­arbete kan bli en utmaning om personalen inte mår bra ­eller upplever stress. Arbetsgivaren har alltid ett ansvar att före­bygga arbetsrelaterad ohälsa, men lärare och annan skol­personal har också ett medarbetaransvar att hålla sig friska. För detta behövs både kunskap och strategier. I den här boken presenterar författaren hur man inom ramen för skolans verksamhet kan samverka och göra rätt prioriteringar i det hälsofrämjande arbetet. De verktyg som boken presenterar är ­också användbara i andra verksamheter än skolan där elever byts ut mot till exempel barn, brukare eller patienter. Känsla av sammanhang (KASAM) är en organisationspsykologisk ­modell för hälsofrämjande arbete som bygger på de tre grund­stenarna ­begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Många verksamheter arbetar flitigt med KASAM, med förbättrad psykisk ­hälsa som resultat. För att ­personalen i ­skolan ska förstå hur de bäst ska kunna ­stärka elevers begriplighet, hanter­barhet och menings­fullhet kan det vara av stor betydelse att de först ­stärker sin egen känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Hur ett ­sådant ­arbete kan gå till presenteras i denna bok. Elevhälsa och lärarhälsa riktar sig främst till blivande och verksamma lärare samt annan personal i grundskolan och gymnasieskolan. Skolledare och elevhälsoteam, liksom andra som vill arbeta hälsofrämjande, kan ha god nytta av boken.