Bläddra

En anpassning av bestämmelser om kontroll av livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning. Ds 2018:41

Kategorier: Djurrätt Juridik Livsmedelslagstiftning Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här

En anpassning av bestämmelser om kontroll av livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning. Ds 2018:41

Kategorier: Djurrätt Juridik Livsmedelslagstiftning Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här

I Ds:n föreslås ändringar som syftar till att anpassa svensk lagstiftning till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel m.m.

För senare utgiven relaterad publikation, se länk längre ned.