Bläddra

av:Sirkku Sarenbo

Kategorier: Djur och natur Djur och samhälle Djurrätt Hundar Husdjur Juridik Livsstil, hobby och fritid Miljö-, transport- och planeringsrätt Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor
Min hund är egentligen snäll är i första hand riktad till den myndighet som handlägger tillsynsärenden, enligt lag om tillsyn (2007:1150) över hundar och katter. I boken redovisas bakgrunden till rasförbuden i Danmark och Norge, och demografi över hundpopulationer i Sverige av de hos grannländerna förbjudna raserna,…
Köp här

Isbn: 9789175177250

Utgivningsår:20150401

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av:Anette Cedergren

Kategorier: Djurrätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden
Varför är då detta frågan? I vår rättsordning är djur kategoriserade som en sak i vissa delar och som en levande varelse i andra. Hade de istället tillhört «kollektivet brottsoffer» skulle de bli enhetligt betraktade som levande varelser. Att flytta någon eller något från rättsordningens «saksida» till «personsida»…
Köp här

Isbn: 9789175170503

Utgivningsår:20111012

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BH

Köp här

Isbn: 9789176492345

Utgivningsår:20151119

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

Kategorier: Djurrätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden
Betänkande av Djurhälsolagsutredningen, som har haft ett uppdrag att göra en översyn av den nuvarande lagstiftningen på djurhälsoområdet.
Köp här

Isbn: 9789138251041

Utgivningsår:20201112

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Marco Bongiovanni

Kategorier: Djur och samhälle Djurrätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor
On 10 December 1948 in Paris The Universal Declaration of Human Rights was drafted by representatives with different legal and cultural backgrounds from all regions of the world, The Declaration was proclaimed by the United Nations General Assembly as General Assembly resolution 217 A. It sets out fundamental human…
Köp här

Isbn: 9789189153226

Utgivningsår:20210111

Utgivare: Nomen

Mediatyp: BC

av:Charlotte Swanstein

Kategorier: Djur och natur Djurrätt Fiske, jakt och skytte Hundar Husdjur Jakt Juridik Livsstil, hobby och fritid Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Sport, idrott och friluftsliv
Charlotte Swanstein är hundpsykolog och hundinstruktör. Hon är välkänd som författare till flertalet hundböcker, som radiopratare och uppskattad för sin kunskap. Charlotte har sedan många år ett stort engagemang för naturen och alla dess innevånare, dock är vargen henne extra kär. Dels som läromästare för ökad…
Köp här

Isbn: 9789163783029

Utgivningsår:20150408

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av:Mattias Hagberg

Kategorier: Andra tekniker och tillämpade vetenskaper Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Biografi: allmänt Biografi: naturvetenskap, teknik och medicin Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Djurrätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Särskilda rättsområden Taxidermi (uppstoppning, djurkonservering) Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Angola, december 1948. Hettan är olidlig när den berömde konservatorn, naturfilmaren och äventyraren David Sjölander höjer sitt gevär och fäller en väldig elefanthanne. Under ett helt liv har han drömt om att skjuta en elefant på plats i Afrika. Men samtidigt som kulan genomborrar djuret skriver David Sjölander under…
Köp här

Isbn: 9789173896603

Utgivningsår:20181120

Utgivare: Atlas

Mediatyp: BC

Kategorier: Djurrätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden
SLUTSÅLD, GÅR INTE ATT BESTÄLLA. Djurens väl – en angelägenhet för både folk och fä! Friskare djur som får leva enligt sin natur och inte behöver behandlas med antibiotika och andra läkemedel ger en ovärderlig samhällsvinst i form av t.ex. låg antibiotikaresistens och säkra livsmedel för konsumenterna. Detta är…
Köp här

Isbn: 9789138236512

Utgivningsår:20111202

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Djurrätt Juridik Livsmedelslagstiftning Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Socialrätt
I Ds:n föreslås ändringar som syftar till att anpassa svensk lagstiftning till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om…
Köp här

Isbn: 9789138248836

Utgivningsår:20190102

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Eva Diesen

Kategorier: Djurrätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden
Djurens roll i juridiken omfattar både civilrättsliga, straffrättsliga och förvaltningsrättsliga bestämmelser. Djur har juridisk status som egendom samtidigt som lagstiftningen ska ta hänsyn till att djur är levande individer, vilket i praktiken leder till ett ständigt förhandlande mellan människors intressen av att…
Köp här

Isbn: 9789139015352

Utgivningsår:20161108

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Djurrätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden
I Ds:n föreslås att för att höja katternas status måste det tydliggöras att det innebär ett ansvarsfullt åtagande att skaffa katt och att det är förknippat med vissa skyldigheter. Den som äger en katt måste vara beredd på och ha faktiska möjligheter att uppfylla de grundläggande kraven på god djurhållning som anges i…
Köp här

Isbn: 9789138249680

Utgivningsår:20190927

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Djurrätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden
Den särskilda utredaren har haft i uppdrag att se över bestämmelserna om brott mot djur, i brottsbalken och djurskyddslagen, för att få till stånd lämpliga och proportionerliga straffskalor vid brott mot djur.
Köp här

Isbn: 9789138250235

Utgivningsår:20200212

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Mattias Hagberg

Kategorier: Andra tekniker och tillämpade vetenskaper Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Biografi: allmänt Biografi: naturvetenskap, teknik och medicin Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Djurrätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Särskilda rättsområden Taxidermi (uppstoppning, djurkonservering) Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Angola, december 1948. Hettan är olidlig när den berömde konservatorn, naturfilmaren och äventyraren David Sjölander höjer sitt gevär och fäller en väldig elefanthanne. Under ett helt liv har han drömt om att skjuta en elefant på plats i Afrika. Men samtidigt som kulan genomborrar djuret skriver David Sjölander under…
Köp här

Isbn: 9789173893862

Utgivningsår:20110103

Utgivare: Bokförlaget Atlas

Mediatyp: BB

Kategorier: Djurrätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden
Att de djur som människan håller har en god djurvälfärd är i dag en viktig del av vår kultur och något som tas för givet i vårt samhälle. Utredaren anser att det med en användning och ett hållande av djur medföljer en moralisk skyldighet att ta hänsyn till djurens behov och välfärd. En djurhållning måste enligt…
Köp här

Isbn: 9789174374216

Utgivningsår:20111207

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

Kategorier: Djurrätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden
Att de djur som människan håller har en god djurvälfärd är i dag en viktig del av vår kultur och något som tas för givet i vårt samhälle. Utredaren anser att det med en användning och ett hållande av djur medföljer en moralisk skyldighet att ta hänsyn till djurens behov och välfärd. En djurhållning måste enligt…
Köp här

Isbn: 9789174374308

Utgivningsår:20111208

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

Kategorier: Djurrätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden
Att de djur som människan håller har en god djurvälfärd är i dag en viktig del av vår kultur och något som tas för givet i vårt samhälle. Utredaren anser att det med en användning och ett hållande av djur medföljer en moralisk skyldighet att ta hänsyn till djurens behov och välfärd. En djurhållning måste enligt…
Köp här

Isbn: 9789174374124

Utgivningsår:20111207

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC