Bläddra

Entreprenöriell fritidspedagogik : att bygga handlingskraft, mod, självtillit och motivation

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Entreprenörskap Företagsekonomi och management Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen

Entreprenöriell fritidspedagogik : att bygga handlingskraft, mod, självtillit och motivation

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Entreprenörskap Företagsekonomi och management Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här
Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande har blivit centrala begrepp inom utbildningssektorn. Detta förhållningssätt till lärande och undervisning ska genomsyra alla barns och ungdomars skolgång och löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet.

Läs mer
Hur kan då entreprenörskap tolkas i en utbildningskontext? Författarna till denna bok lyfter fram fritidshemmet som en arena för skolans arbete med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. De beskriver hur ett entreprenöriellt lärande kan förstås som en viktig del av fritidshemmets verksamhet. Boken utgår från projektet LegoTown på fritidshemmet Skeppsrevet i Kalmar och beskrivningen av projektet kopplas både till styrdokument och forskning. Författarna menar att ett entreprenöriellt förhållningssätt – som baseras på barns gemensamma utforskande och som främjar handlingskraft, mod, självtillit och motivation – kan illustrera exempel på en ”ny” fritidspedagogik.
Genom att erbjuda läsaren rika exempel från verksamheten beskriver författarna innehållsliga aspekter som kan bidra till diskussionen om barns kunskapsmöjligheter på fritidshemmet. Varje praktiknära kapitel avslutas med ett didaktiskt och ett teoretiskt mellanspel, där lärarnas berättelser om och forskarnas analyser av projektet LegoTown återges.
Boken riktar sig till såväl studenter på lärarutbildningen som till verksamma lärare i fritidshem och skola.

Om författarna
Helena Ackesjö är fil.dr i pedagogik och verksam som forskare och lärarutbildare vid Linnéuniversitetet.
Jonas Berggren är fritidspedagog och arbetar på fritidshemmet Skeppsrevet i Kalmar.
Marianne Dahl är fil.dr i pedagogik och verksam som forskare och lärarutbildare vid Linnéuniversitetet.
Katarina Ellborg är doktorand i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap samt verksam som lärare vid Linnéuniversitetet.
Peo Friman är fritidspedagog och arbetar på fritidshemmet Skeppsrevet i Kalmar.
Kari Koskenkorva är fritidspedagog och arbetar på fritidshemmet Skeppsrevet i Kalmar.