Bläddra

Ergonomi för ett gott arbete

Kategorier: Ergonomi Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Teknisk design
Köp här

Ergonomi för ett gott arbete

Kategorier: Ergonomi Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Teknisk design
Köp här
En faktabok som riktar sig till alla i en organisation som har inflytande över hur arbetet utformas och därmed också över ergonomin. Boken visar hur ergonomi kan användas som ett verktyg i alla faser av en produktion för att öka effektiviteten och främja långsiktig hälsa. Den gavs ut första gången år 2007 och har nu omarbetats bland annat med anledning av nya forskningsresultat och ny lagstiftning. Boken vänder sig främst till arbetsgivare, arbetsledare, skyddsombud, tekniker och företagshälsovård.