Bläddra

av:Erik Berglund

Kategorier: Ergonomi Kommersiell konst och design Konst Möbeldesign Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Teknisk design
Inom ergonomisk forskning finns idag ett omfattande material som kan spela en viktig roll vid formgivning av bekväma och sittriktiga möbler. Ändå är det uppenbart att detta material alltför litet tillämpas i praktiskt möbelskapande. En av orsakerna till detta är att det vetenskapliga materialet ofta är svårtillgängligt…
Köp här

Isbn: 9789178840274

Utgivningsår:20040601

Utgivare: Hans Richter Läromedel

Mediatyp: BC

Kategorier: Ergonomi Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Teknisk design
Den här boken ger högskolestuderande grundläggande kunskaper för att i sina framtida yrkesroller kunna utforma produkter och arbetsplatser med hänsyn till människans förmågor och begränsningar.
Köp här

Isbn: 9789173652636

Utgivningsår:20191101

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BB

Kategorier: Ergonomi Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Teknisk design
Arbete är centralt i de flesta människors liv. Goda arbetsförhållanden är grunden för ett produktivt och friskt arbetsliv. Den här boken ger studenter grundläggande kunskaper och förmågor att utforma produkter och arbetsplatser med hänsyn till människans förmågor och begränsningar. För att förstå samspelet mellan…
Köp här

Isbn: 9789173651103

Utgivningsår:20110701

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BB

av:Svend Erik Mathiassen, Ulla Munck-Ulfsfält, Birgitta Nilsson

Kategorier: Ergonomi Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Teknisk design
En faktabok som riktar sig till alla i en organisation som har inflytande över hur arbetet utformas och därmed också över ergonomin. Boken visar hur ergonomi kan användas som ett verktyg i alla faser av en produktion för att öka effektiviteten och främja långsiktig hälsa. Den gavs ut första gången år 2007 och har nu…
Köp här

Isbn: 9789173651677

Utgivningsår:20140331

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

av:Mats Bjurvald, Birgitta Nilsson

Kategorier: Ergonomi Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Teknisk design
Det här häftet presenterar en metod som kan användas för att bedöma ergonomiska förhållanden. Metoden syftar till att genom ett systematiskt arbetssätt upptäcka, värdera och åtgärda risker i arbetsmiljön för att på så sätt undvika belastningsskador. Häftet kan också vara ett stöd vid planering av förändringar i…
Köp här

Isbn: 9789173651691

Utgivningsår:20140331

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC