Bläddra

av: Åsa Wikberg-Nilsson, Peter Törlind, Åsa Ericson

Kategorier: Industridesign Kommersiell konst och design Konst Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Teknisk design
Vad är egentligen design och vad gör en designer? Hur går det till när något ska utvecklas? Varför ser saker och ting ut och fungerar som de gör? Design – process och metod besvarar dessa frågor och väcker intresset för att veta mer om design, designtänkande och innovation. Design omfattar allt från utforskning av…
Köp här

Isbn: 9789144108858

Utgivningsår: 20150828

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

Kategorier: Ergonomi Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Teknisk design
Den här boken ger högskolestuderande grundläggande kunskaper för att i sina framtida yrkesroller kunna utforma produkter och arbetsplatser med hänsyn till människans förmågor och begränsningar.
Köp här

Isbn: 9789173652636

Utgivningsår: 20191101

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BB

av: Erik Berglund

Kategorier: Ergonomi Kommersiell konst och design Konst Möbeldesign Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Teknisk design
Inom ergonomisk forskning finns idag ett omfattande material som kan spela en viktig roll vid formgivning av bekväma och sittriktiga möbler. Ändå är det uppenbart att detta material alltför litet tillämpas i praktiskt möbelskapande. En av orsakerna till detta är att det vetenskapliga materialet ofta är svårtillgängligt…
Köp här

Isbn: 9789178840274

Utgivningsår: 20040601

Utgivare: Hans Richter Läromedel

Mediatyp: BC

av: Åsa Wikberg-Nilsson, Åsa Ericson, Peter Törlind

Kategorier: Industridesign Kommersiell konst och design Konst Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Teknisk design
Vad är egentligen design och vad gör en designer? Hur går det till när något ska utvecklas? Varför ser saker och ting runt omkring oss ut som de gör? Design – process och metod besvarar dessa frågor och väcker intresset att veta mer om användarcentrerad design, designtänkande och innovation. Design – process och metod…
Köp här

Isbn: 9789144143392

Utgivningsår: 20210521

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Kenneth Österlin

Kategorier: Industridesign Kommersiell konst och design Konst Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Teknisk design
En prisbelönad klassiker om design i utökad och uppdaterad 4:e upplaga!Design i fokus ger en bred och lättillgänglig genomgång av design – designprocessen, dess problematik och roll i samhället. Kenneth Österlin förklarar utförligt hur en designer arbetar, alternativa metoder som används och vilka faktorer som…
Köp här

Isbn: 9789147112739

Utgivningsår: 20160705

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

Kategorier: Ergonomi Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Teknisk design
Arbete är centralt i de flesta människors liv. Goda arbetsförhållanden är grunden för ett produktivt och friskt arbetsliv. Den här boken ger studenter grundläggande kunskaper och förmågor att utforma produkter och arbetsplatser med hänsyn till människans förmågor och begränsningar. För att förstå samspelet mellan…
Köp här

Isbn: 9789173651103

Utgivningsår: 20110701

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BB

av: Svend Erik Mathiassen, Ulla Munck-Ulfsfält, Birgitta Nilsson

Kategorier: Ergonomi Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Teknisk design
En faktabok som riktar sig till alla i en organisation som har inflytande över hur arbetet utformas och därmed också över ergonomin. Boken visar hur ergonomi kan användas som ett verktyg i alla faser av en produktion för att öka effektiviteten och främja långsiktig hälsa. Den gavs ut första gången år 2007 och har nu…
Köp här

Isbn: 9789173651677

Utgivningsår: 20140331

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

av: Penny Sparke

Kategorier: Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Teknisk design
Bilen är en av 1900-talets mest betydelsefulla ikoner och utvecklingen av dess formspråk har varit häpnadsväckande. Form och funktion har alltid avspeglat samhällets förändringar och teknikens landvinningar. Upphovsmännen bakom Citroën 2CV gav formgivarna i uppdrag att skapa en bil som kunde frakta ”två bönder och 50…
Köp här

Isbn: 9789100103262

Utgivningsår: 20040820

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av: Peter Anderberg, Gunilla Brattberg, Björn Breidegard, Håkan Eftring, Henrik Enquist, Krister Inde, Eve Mandre, Camilla Nordgren, Arne Svensk, Ingrid Whitelock

Kategorier: Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Teknisk design
Köp här

Isbn: 9789144044941

Utgivningsår: 20050824

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Mats Bjurvald, Birgitta Nilsson

Kategorier: Ergonomi Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Teknisk design
Det här häftet presenterar en metod som kan användas för att bedöma ergonomiska förhållanden. Metoden syftar till att genom ett systematiskt arbetssätt upptäcka, värdera och åtgärda risker i arbetsmiljön för att på så sätt undvika belastningsskador. Häftet kan också vara ett stöd vid planering av förändringar i…
Köp här

Isbn: 9789173651691

Utgivningsår: 20140331

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC