Bläddra

Företagsekonomi 100 Övningsbok med lösningar

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
Köp här

Företagsekonomi 100 Övningsbok med lösningar

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management
Köp här
Företagsekonomi 100 är en grundläggande lärobok i företagsekonomi som presenterar företagsekonomis kärna, och ger en heltäckande introduktion till ämnet. Den 19:e upplagan kopplar ihop företagsekonomi med företagens pågående digitaliserings- och hållbarhetsarbete.

Läs mer
Den 19:e upplagan av Företagsekonomi 100 lämpar sig för den som i första hand vill skaffa sig grundläggande kunskaper i företagsekonomi. De pedagogiska idéerna som bokens innehåll vilar på är främst att
- innehållet koncentreras till den företagsekonomiska kärnan,
- framställningen av innehållet passar studerande vid universitet och högskolor såväl som studerande vid yrkeshögskolor och företagsinterna utbildningar,
- läromedlet behandlar moderna sätt att tänka kring, analysera och fatta företagsekonomiska beslut,
- teori och praktik kombineras genom att principiella resonemang och praktisk problemlösning kopplas samman.

Om författarna
Per-Hugo Skärvad är docent i företagsekonomi och verksam vid företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet.