Bläddra

av:Per-Hugo Skärvad, Jan Olsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management Företagsekonomi: studiehandledningar och handböcker
Företagsekonomi 100 är en grundläggande lärobok i företagsekonomi som presenterar företagsekonomis kärna, och ger en heltäckande introduktion till ämnet. Den 19:e upplagan kopplar ihop företagsekonomi med företagens pågående digitaliserings- och hållbarhetsarbete.I serien Företagsekonomi 100 ingår en faktabok och en…
Köp här

Isbn: 9789147115075

Utgivningsår:20150511

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Jan Greve

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management Företagsekonomi: studiehandledningar och handböcker Management och företagsledning Management: budget och ekonomi Management: särskilda områden
En viktig utgångspunkt i den här boken är att företag strävar efter att uppnå de krav på avkastning som ägarna ställer. Boken handlar om hur dessa krav kan översättas till finansiella mål och om hur dessa mål i sin tur bildar utgångspunkt för finansiella analys- och planeringsmodeller. I den första delen beskrivs det…
Köp här

Isbn: 9789144029092

Utgivningsår:20030922

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Jan Greve

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management Företagsekonomi: studiehandledningar och handböcker Management och företagsledning Management: budget och ekonomi Management: särskilda områden
Jan Greve är docent i företagsekonomi. Han undervisar vid Örebro universitet och han ingår i forskargruppen CEROC som bedriver forskning om verksamhetsstyrning i organisationer. Han har tidigare skrivit ett flertal läroböcker. Modeller för finansiell planering och analys En viktig utgångspunkt i den här boken är att…
Köp här

Isbn: 9789144108261

Utgivningsår:20170628

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Per-Hugo Skärvad

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management Företagsekonomi: studiehandledningar och handböcker
Företagsekonomi 100 är en grundläggande lärobok i företagsekonomi som presenterar företagsekonomis kärna, och ger en heltäckande introduktion till ämnet. Den 19:e upplagan kopplar ihop företagsekonomi med företagens pågående digitaliserings- och hållbarhetsarbete. I den 19.e upplagan av Företagsekonomi 100 Övningsbok…
Köp här

Isbn: 9789147141951

Utgivningsår:20200827

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Per-Hugo Skärvad

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi Företagsekonomi och management Företagsekonomi: studiehandledningar och handböcker
Företagsekonomi 100 är en grundläggande lärobok i företagsekonomi som presenterar företagsekonomins kärna, och ger en heltäckande introduktion till ämnet. Den 19:e upplagan kopplar ihop företagsekonomi med företagens pågående digitaliserings- och hållbarhetsarbete. Den 19:e upplagan av Företagsekonomi 100 lämpar sig…
Köp här

Isbn: 9789147139927

Utgivningsår:20200611

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC