Bläddra

.främjaren

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hälsa, relationer och personlig utveckling Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Populärpsykologi och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Köp här

.främjaren

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hälsa, relationer och personlig utveckling Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Populärpsykologi och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Köp här
Att främja fungerar på flera sätt. Det kan nog vara så att du någon gång har hört talas om härskartekniker. Det är tekniker som används när någon, genom makt, försöker bestämma över någon annan. Det är bra att känna till dem och att veta hur du ska göra för att bryta mönstret när någon försöker härska över dig. Det kan också vara så att du själv - medvetet eller omedvetet - härskar över någon i din närhet. Ok tänker du nu. Du har sett mönstren och vill utmana dem. Du har till och med varit modig nog att identifiera och bryta ovanor, kanske med hjälp av O-modellens* ord. Hur går du vidare nu då? Hur ska du och din grupp göra nu, för att vända problemen till genomförbara möjligheter? Ett sätt kan vara att identifiera vilka främjartekniker ni vill se mer av. Genom att se mer av något, ser du nämligen automatiskt mindre av något annat. Att främja innebär att lyssna, se, bejaka, inkludera och tänka om. Here we go! *O-modellen är en modell som hjälper samtalet i mindre grupper att se händelser och skeenden som av någon (eller flera) definieras som Orättvist, Olustigt, Obekvämt, Obehagligt eller Olagligt.