Bläddra

Handledning och praktisk yrkesteori

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering Yrkesutbildning

Handledning och praktisk yrkesteori

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering Yrkesutbildning
Köp här

Handledning kan förstås som en ”reflekterad praktik” som inkorporerar både teoretiska, praktiska och etiska överväganden. Målet med denna process är inte att avtäcka en på förhand given eller korrekt praktik. Handledningens syfte är snarare att utveckla en så kallad praktisk yrkesteori som kan utgöra en reflekterad grund för professionellt handlande.

Denna klassiska grundbok täcker hela handledningsfältet, inklusive dess begrepp, förutsättningar, metoder och samtalsformer. Den innehåller även diskussioner av besläktade fenomen såsom kunskap och reflektion.

Tredje upplagan är uppdaterad utifrån den senaste forskningen på fältet, och innehållet har fått en delvis ny struktur. Dessutom har det tillkommit en längre diskussion om relationen mellan handledning och bedömning, en viktig aspekt som tidigare varit styvmoderligt behandlad i litteraturen.

Handledning är ett viktigt moment i många universitetsutbildningar, och boken kan med fördel användas som kurslitteratur. Den är även relevant för olika grupper av yrkesverksamma med intresse för handledning.