Bläddra

av: Per Lauvås, Gunnar Handal

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering Yrkesutbildning
Handledning kan förstås som en ”reflekterad praktik” som inkorporerar både teoretiska, praktiska och etiska överväganden. Målet med denna process är inte att avtäcka en på förhand given eller korrekt praktik. Handledningens syfte är snarare att utveckla en så kallad praktisk yrkesteori som kan utgöra en reflekterad…
Köp här

Isbn: 9789144091785

Utgivningsår: 20150618

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Carl-Gustaf Carlsson, Per Gerrevall, Astrid Pettersson

Kategorier: Examination och betygsättning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem Studievägledning och yrkesorientering Yrkesutbildning
Bedömning är en viktig del av de skolerfarenheter vi bär med oss. Men bedömning av kunskap och kompetens och resultatet av dessa bedömningar är även av fundamentalt intresse för arbetslivet. Bedömning har från att vara något nästan odiskutabelt lyfts fram mer och mer som ett område som måste problematiseras. Med en…
Köp här

Isbn: 9789147117178

Utgivningsår: 20160815

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Alexandru Panican, Kenneth Abrahamsson, Ingrid Berglund, Camilla Gåfvels, Anders Hallqvist, Carina Hjelmér, Robert Höghielm, Katarina Kärnebro, Kerstin Littke, Fay Lundh Nilsson, Anders Nilsson, Jonas Olofsson, Daniel Persson Thunqvist, Maria Terning, Helena Tsagalidis, Eskil Wadensjö

Kategorier: Gymnasieskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Studievägledning och yrkesorientering Yrkesutbildning
2011 är ett viktigt år för den svenska gymnasieutbildningen. Genom en omfattande gymnasiereform, förkortad GY11, sjösattes den nya gymnasieskolan. Genom GY11 skulle yrkesutbildningarna lägga större betoning på yrkesämnena, ha karaktären av färdigutbildning, avslutas med en yrkesexamen samt bli mer avnämarstyrda och…
Köp här

Isbn: 9789144125657

Utgivningsår: 20201210

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Hans Swärd, Per Gunnar Edebalk, Janicke Andersson, Helena Eriksson, Lena Hübner, Sara Högdin, Arne Kristiansen, Lennart Nygren, Pernilla Ouis, Katarina Piuva, Kerstin Svensson, Kerstin Thörn, Eskil Wadensjö

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering Yrkesutbildning
Socionomer arbetar med välfärdsstatens mest svårlösta problem. De arbetar med insatser inom den sociala barn- och ungdomsvården, missbruksvården och äldre- och omsorgsverksamheten. Socionomer finns inom kommunerna, i statliga verk, inom kyrkliga och ideella organisationer. För att utföra sitt samhällsmandat behöver de…
Köp här

Isbn: 9789144153070

Utgivningsår: 20210720

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Camilla Adolfsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering Yrkesutbildning
IHM har lyckats vara relevant för deltagare och företag under mer än 50 år och är en framgångssaga som förtjänar att berättas. Det som började som en idé om att lära ut på ett annorlunda sätt är nu en av Sveriges främsta affärsskolor. I denna bok möter vi några av de människor som har varit med och format verksamheten.…
Köp här

Isbn: 9789173591591

Utgivningsår: 20201123

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialrätt Studievägledning och yrkesorientering Utbildningslagar Yrkesutbildning
Många unga söker arbete samtidigt som många arbetsgivare är oroliga för sin kompetensförsörjning. Intresset för gymnasieskolans yrkesprogram är vikande. En bättre matchning mellan ungdomars val av utbildning och arbetsmarknadens efterfrågan kan grovt sett åstadkommas på två sätt: genom att dimensionera antalet platser…
Köp här

Isbn: 9789138243749

Utgivningsår: 20151119

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft Studievägledning och yrkesorientering Yrkesutbildning
Gymnasial yrkesutbildning utgör en viktig del av det svenska utbildningssystemet och har ett komplext samhälls- och utbildningsuppdrag. Arbetslivet och skolan kan ha skilda förväntningar och målsättningar som ibland är svårförenliga. Yrkesutbildningarna ska å ena sidan svara mot arbetsmarknadens behov av yrkeskunskaper…
Köp här

Isbn: 9789144121413

Utgivningsår: 20180612

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering Yrkesutbildning
Genom gymnasiereformen 2011 kommer alla nationella yrkesprogram även att kunna erbjudas som lärlingsutbildning. Gymnasial lärlingsutbildning utgör nu en alternativ, parallell väg till yrkesexamen inom gymnasieskolans yrkesprogram. Yrkesutbildning kan således erbjudas dels som i huvudsak skolförlagd utbildning med minst…
Köp här

Isbn: 9789174373936

Utgivningsår: 20111123

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av: Åsa Broberg

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering Yrkesutbildning
De praktiska ungdomsskolorna utgjorde det första statligt finansierade och reglerade systemet för yrkesutbildning i Sverige. Detta system av olika skolformer och utbildningar som tillskapades 1918 hämtade i stor utsträckning sina pedagogiska utgångspunkter från arbetet. Fram till 1971 då yrkesutbildningen istället…
Köp här

Isbn: 9789174479386

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186203795

Utgivningsår: 20110210

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Marianne Teräs, Petros Gougoulakis, Lázaro Moreno Herrera

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering Yrkesutbildning
This book is an outcome of the international networking of the research group VETYL (Vocational Education & Training/Yrkeskunande och Lärande), at the Department of Education, Stockholm University, Sweden. In May 2012 the group organised the first Stockholm International Conference in VET, an academic event that…
Köp här

Isbn: 9789186743741

Utgivningsår: 20180418

Utgivare: Premiss förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187391910

Utgivningsår: 20150415

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BC

av: Marianne Teräs, Petros Gougoulakis, Lázaro Moreno Herrera

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering Yrkesutbildning
This is the third volume of the serie Emergent Issues in Research on Vocational Education & Training. It is an outcome of the international networking of the research group VETYL (Vocational Education & Training/ Yrkeskunnande och Lärande), at the Department of Education, Stockholm University, Sweden. In May…
Köp här

Isbn: 9789186743888

Utgivningsår: 20181107

Utgivare: Premiss förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176497524

Utgivningsår: 20201009

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Utbildningsdepartementet

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering Yrkesutbildning
Utredningen föreslår bl.a. att det högskoleförberedande teknikprogrammet får en yrkesutgång, vilket ska underlätta elevers övergång till arbetslivet efter genomförd utbildning. Vidare föreslår utredningen förändringar i naturbruksprogrammet, som syftar till att säkerställa programmets yrkeskaraktär.
Köp här

Isbn: 9789138242629

Utgivningsår: 20150401

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC