Bläddra

Hjärnfokus på retorik i arbetslivet

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Handböcker för talare och praktisk retorik Populärpsykologi och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Hjärnfokus på retorik i arbetslivet

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Handböcker för talare och praktisk retorik Populärpsykologi och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här
De flesta arbetsuppgifterna i dagens arbetsliv är komplexa och kräver att vi delar med oss av kunskap och kompetens. Förmågan att kunna kommunicera ett tydligt och begripligt innehåll blir därmed extra viktigt.

Den här handboken vänder sig till dig som jobbar och som på något sätt behöver kommunicera med andra som du möter i ditt arbetsliv. Det kan handla om att informera på ett möte, övertyga en kund, hålla en presentation, väcka engagemang på en kick-off, delge resultat från ett projekt, pitcha en idé eller dela kunskap. Boken ger dig handfasta verktyg som du kan ta med dig in i ditt arbetsliv och som gör dig till en bättre talare.

Trots att retoriken är över 2000 år gammal så fungerar många av de antika retoriska verktygen än idag. Det beror på att många av verktygen har en naturlig koppling till hur hjärnan fungerar. Eftersom våra hjärnor inte har förändrats sedan retoriken grundades på Aristoteles tid är de fortfarande gångbara. Därför hittar du flera hjärnrutor i boken och dessutom det moderna tillägget av att skapa hjärnsmarta Powerpointpresentationer.

Den här boken ger dig redskapen för att fånga mottagarens uppmärksamhet, kommunicera ditt budskap och få mottaga ren att minnas det du förmedlat.