Bläddra

Inspiration för integration : En ESO-rapport om arbetsmarknadspolitik för nyanlända i fem länder

Kategorier: Arbetsrätt Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Köp här

Inspiration för integration : En ESO-rapport om arbetsmarknadspolitik för nyanlända i fem länder

Kategorier: Arbetsrätt Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Migrationsrätt Nationalitets- och medborgarskapsrätt Särskilda rättsområden
Köp här
Sverige är bra på integration. I den internationella så kallade Mipex-rankningen är vi till och med bäst av alla OECD-länder när det gäller lagstiftning och åtgärder för integration. Ändå är sysselsättningsgraden bland utrikes födda avsevärt lägre än för inrikes födda.

I rapporten jämför Patrick Joyce politiken för arbetsmarknadsetablering i Sverige med den politik som förs i fyra länder med liknande förutsättningar: Norge, Danmark, Nederländerna och Tyskland. Rapporten visar bland annat att alla studerade länder utom Sverige ställer krav på godkända språktester för permanenta uppehållstillstånd. Vissa länder tillåter asylsökande (som inte fått besked om uppehållstillstånd) att delta i integrationsprogrammen för att snabba på etableringen. Några länder har också infört mer flexibla tidslängder på integrationsprogrammen, för att bättre anpassa dem efter enskilda deltagares behov.