Bläddra

Koncentration : en praktisk kurs i tankens träning

Kategorier: Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling Meditation och visualisering Populärpsykologi och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Köp här

Koncentration : en praktisk kurs i tankens träning

Kategorier: Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling Meditation och visualisering Populärpsykologi och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Köp här
”Varför är det så viktigt att få kontroll över sina associationsbanor i tankens världar? Om våra tankar ligger huller om buller och arbetar i alla möjliga riktningar, så upphäver de varandras verkan. Först med tillhjälp av en permanent stämning kan vi polarisera alla tankar och idéer mot ett enda mål och på så sätt tillförsäkra oss framgång på ett givet område. När vi skaffat oss en dylik permanent stämning, kommer de mest triviala och ogynnsamma händelser att samverka med oss i vårt arbete. Den grekiske filosofen Epiktetos gav uttryck för denna sanning, då han sade, att han kommit i världen endast för att fullkomna sig, och att allt, som hände honom, kunde användas som trappsteg på vägen mot fullkomligheten.” Så skriver författaren Ernest Wood i boken Koncentration, i vilken han i form av en systematisk kurs har sammanfört ett par sammanhängande övningar om koncentration och meditation. Boken, som i dagens perspektiv var långt före sin tid när den skrevs, vill vara en hjälp till att väcka människans inneboende potential. Ernest Wood var verksam i både England och i Indien, där han huvudsakligen umgicks med människor, som i likhet med honom själv var intresserade av dylika ämnen. Själv säger författaren: ”Antagligen kommer många kritiska människor att tycka, att jag är gränslöst överdriven i mina förväntningar på, vad vi i en nära eller avlägsen framtid kan nå genom självdisciplin och själskultur. Men jag kan försäkra, att de är fullt förenliga med universella, okränkbara naturlagar och med uttalanden av sådana experter som Patañjali.” Dodekaeder Förlag ger ut omsorgsfullt utvalda böcker som vidgar perspektiven på människans inneboende potential, på livet och tillvaron, som visar att det finns något annat och mycket mer bortom det som i allmänhet tas för hela verkligheten. Koncentration av Ernest Wood är just en sådan bok. Koncentration, meditation och kontemplation – de ämnen som behandlas i boken – utgör nämligen metoder för människans egen aktivering av högre medvetenhet. Enligt Pytagoras hylozoik är medvetenhetens utveckling livets mening. Det är därför av stor vikt att denna bok genom nytryck görs tillgänglig för en vidare läsekrets. Dodekaeder Förlag har i nytrycket av Koncentration, utgiven år 1920, strävat efter att vara originalboken trogen så långt som möjligt. Texten har dock genomgått en varsam modernisering av språket och språkliga felaktigheter har rättats. Enstaka bilagor, vilka idag saknar all betydelse, har uteslutits. Boken är publicerad i ett format och med ett typsnitt som avser att underlätta läsningen.