Bläddra

Körhäftet till Körkortsboken

Kategorier: Bilkörning och trafikregler Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Köp här

Körhäftet till Körkortsboken

Kategorier: Bilkörning och trafikregler Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Köp här
Körhäftet innehåller körövningar och arbetsuppgifter till körningen. Det vänder sig framförallt till den som ska ta B-körkort. Körhäftet ger en struktur åt körutbildningen och hjälper eleven när denne ska förbereda sig inför körlektionerna. Vid varje moment beskrivs målet för övningen och vad man ska läsa före övningen. Körhäftet bör tas med till varje körlektion så att lärare och elev kan diskutera gjorda arbetsuppgifter samt planera inför kommande lektioner. Det är upplagt efter följande 16 körmoment som de flesta trafikskolor följer i sin utbildning: 1. Körställning 2. Inledande manövrering 3. Växling 4. Lutning 5. Manövrering 6. Vård och kontroll 7. Samordning och bromsning 8. Inledande tätort 9. Mindre landsväg 10. Stadstrafik 11. Landsväg 12. Motorväg 13. Mörker 14. Halt väglag 15. Stadstrafid (kvalificerad) 16. Landsväg (kvalificerad) I Körhäftet finns också underlag för en personlig utbildningsplan där läraren tar hänsyn till elevens inlärningsstil. Eleven får ta ställning till hur hon eller han föredrar att inhämta kunskap och träna nya saker. Läraren kan därefter lägga upp en personlig utbildningsplan. De flesta arbetsuppgifter kräver lärarkommentarer, dvs eleven har inte tillgång till något facit. Körhäftet tillsammans med Teorihäftet hör ihop med Körkortsboken. Innehållet i Körhäftet och Teorihäftet finns sammanhållet i Studiehäftet.