Bläddra

Lagar och Regler, YKB Fortbildning

Kategorier: Bilkörning och trafikregler Hälsa, relationer och personlig utveckling Juridik Särskilda rättsområden Självhjälp och praktiska råd Straffrätt och straffprocess Vägtrafiklagstiftning, trafikbrott
Köp här

Lagar och Regler, YKB Fortbildning

Kategorier: Bilkörning och trafikregler Hälsa, relationer och personlig utveckling Juridik Särskilda rättsområden Självhjälp och praktiska råd Straffrätt och straffprocess Vägtrafiklagstiftning, trafikbrott
Köp här
Den här kursen handlar om varför yrkesföraren måste ha ett yrkes­kompetensbevis. Kursen tar upp kör- och vilotidsregler, yrkesmässig trafik, människosmuggling, farligt gods och regler i andra länder. Den obligatoriska fortbildningen ska höja yrkesförarens kunskap och status. Tyngdpunkten ligger på trafiksäkerhet, förarens säkerhet och rationell bränsleförbrukning. Målet är att yrkesföraren ska vara en förebild i trafiken. STR YKB är ett affärsområde inom Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR), som kontinuerligt har fortbildningskurser för yrkes­förare på många orter i Sverige. Uppgifter om utbildnings­tillfällen och orter finns på www.strykb.se.