Bläddra
Kategorier: Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess Vägtrafiklagstiftning, trafikbrott
VOLYMRABATT – Köp minst 5 exemplar och få 10% rabatt. Trafikförfattningar ges här ut i fyrtioåttonde utgåvan. I årets utgåva, 2020/21, har viktiga ändringar skett i t.ex. förordning (EG) nr 561/2006, som rör bl.a. minimikrav om maximal daglig körtid…
Köp här

Isbn: 9789139022275

Utgivningsår: 20201013

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Norstedts Juridik

Kategorier: Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess Vägtrafiklagstiftning, trafikbrott
Trafikförfattningar ges här ut i fyrtiosjätte utgåvan. I årets utgåva, 2018/19, har viktiga ändringar skett i bl.a. trafikförordningen, vägmärkesförordningen, terrängkörningsförordningen och i förordningen om kör- och vilotider, samt färdskrivare m.m. Den senaste utkomna författningen som tagits med i boken är SFS…
Köp här

Isbn: 9789139021117

Utgivningsår: 20181001

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess Vägtrafiklagstiftning, trafikbrott
Trafikförfattningar gavs tidigare ut av NTF Förlag. I årets utgåva, 2017/18, har ändringar skett i bl.a. trafikförordningen, fordonsförordningen, förordningen om vägtrafikregister samt i lagen respektive förordningen om kollektivtrafik. Den senaste utkomna författningen som tagits med är SFS 2017:517, en ändring i…
Köp här

Isbn: 9789139020257

Utgivningsår: 20171011

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Norstedts Juridik

Kategorier: Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess Vägtrafiklagstiftning, trafikbrott
Köp minst 5 exemplar och få 10% rabatt. Trafikförfattningar ges här ut i fyrtiosjunde utgåvan. I årets utgåva, 2019/20, har viktiga ändringar skett i bl.a. trafikbrottslagen och trafikförordningen.Den senaste utkomna författningen som tagits med i boken är SFS…
Köp här

Isbn: 9789139021674

Utgivningsår: 20191016

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Maria Ceder, Erik Olsson, Eva Römbo, Åsa Ståhl

Kategorier: Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess Vägtrafiklagstiftning, trafikbrott
I den tionde upplagan av Trafikkommentarer kommenteras de centrala författningarna i svensk vägtrafiklagstiftning, bland annat vad gäller trafikregler, den yrkesmässiga trafiken och krav på fordon och förare. I alla EU-länder och inte minst i Sverige pågår ett…
Köp här

Isbn: 9789139117490

Utgivningsår: 20201012

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Håkan Fuhrman, Michael Löfdahl

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess Vägtrafiklagstiftning, trafikbrott
Att skapa trygghet och upprätthålla lag och ordning är Polisens främsta uppgift. Detta gäller på alla områden i samhället, inklusive vägnätet. Dagligen färdas tusentals människor på landets vägar, och när trafikanter inte följer lagar och regler utsätter de sig själva och andra för stora risker. Det är Polisens uppgift…
Köp här

Isbn: 9789144152455

Utgivningsår: 20220101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Maria Ceder, Erik Olsson, Eva Römbo, Åsa Ståhl

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess Vägtrafiklagstiftning, trafikbrott
I den nionde upplagan av Trafikkommentarer kommenteras de centrala författningarna i svensk vägtrafiklagstiftning, bland annat vad gäller trafikregler, den yrkesmässiga trafiken och krav på fordon och förare.I alla EU-länder och inte minst i Sverige pågår ett ständigt arbete med att förbättra villkoren för och…
Köp här

Isbn: 9789139116530

Utgivningsår: 20181002

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bilkörning och trafikregler Hälsa, relationer och personlig utveckling Juridik Särskilda rättsområden Självhjälp och praktiska råd Straffrätt och straffprocess Vägtrafiklagstiftning, trafikbrott
Den här kursen handlar om varför yrkesföraren måste ha ett yrkes­kompetensbevis. Kursen tar upp kör- och vilotidsregler, yrkesmässig trafik, människosmuggling, farligt gods och regler i andra länder. Den obligatoriska fortbildningen ska höja yrkesförarens kunskap och status. Tyngdpunkten ligger på trafiksäkerhet,…
Köp här

Isbn: 9789188971005

Utgivningsår: 20190416

Utgivare: STR service

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess Vägtrafiklagstiftning, trafikbrott
Det saknas en legaldefinition av begreppet fordonsmålvakt och problematiken med fordonsmålvakter är mångfacetterad. Företeelsen utgör ett stort samhällsproblem eftersom konsekvenserna drabbar såväl stat och kommun som företag och enskilda medborgare, inte minst när det gäller den organiserade brottsligheten. Utredarens…
Köp här

Isbn: 9789138248461

Utgivningsår: 20180802

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess Vägtrafiklagstiftning, trafikbrott
Transportsektorn blir allt mer uppkopplad, digitaliserad och automatiserad. Regelverken på transportområdet har huvudsakligen tillkommit under en tid då all körning av fordon skedde manuellt. De är därför inte avsedda för eller anpassade till högt eller fullt automatiserad körning. Utredningen föreslår bland…
Köp här

Isbn: 9789138247662

Utgivningsår: 20180309

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess Vägtrafiklagstiftning, trafikbrott
Utredaren föreslår bl.a. att maximistraffet för grov olovlig körning och rattfylleri höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år och att maximistraffet för grovt rattfylleri höjs från fängelse i två år till fängelse…
Köp här

Isbn: 9789138249734

Utgivningsår: 20191119

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139017936

Utgivningsår: 20141010

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139018681

Utgivningsår: 20151021

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bilkörning och trafikregler Hälsa, relationer och personlig utveckling Juridik Särskilda rättsområden Självhjälp och praktiska råd Straffrätt och straffprocess Vägtrafiklagstiftning, trafikbrott
Den här kursen handlar om varför yrkesföraren måste ha ett yrkes­kompetensbevis. Kursen tar upp kör- och vilotidsregler, yrkesmässig trafik, människosmuggling, farligt gods och regler i andra länder. Den obligatoriska fortbildningen ska höja yrkesförarens kunskap och status. Tyngdpunkten ligger på trafiksäkerhet,…
Köp här

Isbn: 9789188971388

Utgivningsår: 20201231

Utgivare: STR service

Mediatyp: BC

av: Erik Olsson

Kategorier: Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess Vägtrafiklagstiftning, trafikbrott
VOLYMRABATT – Köp minst 5 exemplar och få 10% rabatt. Trafikförfattningar ges här ut i fyrtionionde utgåvan. Boken innehåller årligen genomgångna och uppdaterade författningar och myndighetsföreskrifter på vägtrafikområdet i ett…
Köp här

Isbn: 9789139025382

Utgivningsår: 20211015

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Maria Ceder, Bengt Magnusson, Erik Olsson, Eva Römbo, Åsa Ståhl

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess Vägtrafiklagstiftning, trafikbrott
I den europeiska samhällsutvecklingen har frågor om trafiksäkerhet och om trafik- och naturmiljö alltmer kommit att ställas i fokus. I alla EU-länder och inte minst i Sverige görs stora satsningar på att förbättra villkoren för och effekterna av all slags vägtrafik. I Sverige siktar insatserna bl.a. till att det…
Köp här

Isbn: 9789139114185

Utgivningsår: 20141007

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Maria Ceder, Erik Olsson, Eva Römbo, Åsa Ståhl

Kategorier: Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess Vägtrafiklagstiftning, trafikbrott
Trafikkommentarer innehåller de centrala författningarna i svensk trafiklagstiftning. Författningarna kommenteras paragraf för paragraf med hänvisningar till förarbeten, eventuell bakomliggande EU-rättslig reglering och rättspraxis. Upplysningar lämnas även om annan lagstiftning av betydelse för tolkning av…
Köp här

Isbn: 9789139026198

Utgivningsår: 20220920

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess Vägtrafiklagstiftning, trafikbrott
Lägre avgift vid betalningsmiss Föreslår att straffavgiften på 500 kr ska ersättas med en betydligt lägre förseningsavgift om 100 kr om trängselskatten inte har betalats i tid. Om tilläggsavgiften tagits ut men pålagorna ändå inte betalas i tid ska en tilläggsavgift om 500 kr tas ut. Föreslår vidare att fordon som…
Köp här

Isbn: 9789138238790

Utgivningsår: 20130218

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess Vägtrafiklagstiftning, trafikbrott
HAR UTGÅTT – GÅR INTE ATT KÖPA I TRYCKT FORM. Nya broar ska betalas av alla som kör över! Mot bakgrund av EU:s Eurovinjettdirektiv (1999/52/EG) och svenska regler om vad som är en skatt och vad som är en avgift förslås att avgifter tas ut på ett enhetligt sätt för tre av de broar som håller på att byggas i…
Köp här

Isbn: 9789138237861

Utgivningsår: 20121004

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess Vägtrafiklagstiftning, trafikbrott
Smidigare cykeltrafik! En bred översyn har resulterat i förslag om regeländringar inom fyra områden för att underlätta för cyklisterna och göra cyklingen tryggare.Några av förslagen: Fler och bättre cykelparkeringar, särskilt i anslutning till kollektivtrafik Möjlighet att ta med cykeln på tåget Tillåtet för barn upp…
Köp här

Isbn: 9789138238165

Utgivningsår: 20121105

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC