Bläddra

Läroplan för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Reviderad 2016.

Kategorier: Förskolan Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Skolväsen och utbildningssystem
Köp här

Läroplan för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Reviderad 2016.

Kategorier: Förskolan Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Läroplaner och kursplaner Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Skolväsen och utbildningssystem
Köp här
DEN HÄR VERSIONEN AV LÄROPLANEN HAR UTGÅTT. På Skolverkets webbplats finns en reviderad version av läroplanen publicerad, med skrivningar om digital kompetens. Den versionen kommer däremot inte att tryckas.

Regeringen har aviserat att det centrala innehållet ska stadieindelas och när dessa förändringar är beslutade kommer en ny utgåva tryckas. Detta beräknas preliminärt ske i september.

Upplagan från 2016 var kompletterad med kunskapskrav för läsning i årskurs 1 i svenska och svenska som andraspråk. Läroplanen hade också kompletterats med en del om syfte och centralt innehåll för förskoleklassen respektive fritidshemmet. Dessutom har texten i avsnitt 2.5 Övergång och samverkan reviderats.

Upplagan var också kompletterad med kursplan och kunskapskrav för moderna språk, kinesiska samt kursplan och kunskapskrav för modersmål, de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib.