Bläddra

Läsande flickor : läspolitik och det genomlysta subjektet

Kategorier: Läs- och skrivkunnighet Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Köp här

Läsande flickor : läspolitik och det genomlysta subjektet

Kategorier: Läs- och skrivkunnighet Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Köp här
Denna avhandling handlar om den läsande flickans subjektsgenealogi under 1900- och början av 2000-talet. Genom ett studium av bland annat läsundersökningar och internationella kunskapsmätningar undersöks de historiska arv, diskurser och institutionella praktiker som möjliggör, formar, genomlyser och begränsar henne. Sara Andersson doktorand i barn- och ungdomsvetenskap Detta är en doktorsavhandling i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet 2020