Bläddra

av: Lisbeth Iglum Rönhovde, Åsne Midtbö Aas

Kategorier: Att hantera funktionshinder Att hantera personliga problem Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Läs- och skrivkunnighet Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Känner du någon som har diagnosen dyslexi? Eller kämpar du kanske själv med bokstäver och ord? Då vet du kanske att det är lätt att känna sig dum. Lätt att känna hopplöshet. Denna bok säger STOPP! Stopp för ord som dum och hopplös! Det finns hjälp och rättigheter. Många framgångsrika personer har dyslexi. Bland annat…
Köp här

Isbn: 9788293245087

Utgivningsår: 20180831

Utgivare: Infoliten, Infolitenbok, Holmbergs tryckeri

Mediatyp: BC

av: Monica Axelsson, Kerstin Bergöö, Lars Brink, Carina Fast, Lena Kåreland, Karin Jönsson

Kategorier: Förskolan Läs- och skrivkunnighet Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Boken diskuterar och problematiserar skilda perspektiv på det språk- och kunskapsarbete som sker tillsammans med barnen i förskola och skolan. Författarna visar hur barn kan få arbeta som kodknäckare, meningsskapare, textbrukare och kritiska analytiker. Boken hjälper läraren att förstå hur man både kan bygga broar till…
Köp här

Isbn: 9789147117192

Utgivningsår: 20161121

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152325247

Utgivningsår: 20131101

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Martin Malmström

Kategorier: Läs- och skrivkunnighet Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Våra studenter kan inte svenska! Så löd titeln på en uppmärksammad tidningsartikel för några år sedan. Bakom den drastiska formuleringen låg ett veritabelt nödrop där nio historiker förklarade att deras studenter hade påtagliga problem att uttrycka sig i skrift. Artikeln följdes av en strid ström av texter där temat…
Köp här

Isbn: 9789188473387

Utgivningsår: 20170504

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Daniel Lindmark, Kenneth Lockridge, Pavla Miller, Lotta Wikström, David Vincent, Hanna Zipernovszky

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Läs- och skrivkunnighet Socialhistoria och kulturhistoria Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Under nära 30 år har den svenske pastorn och socialhistorikern Egil Johanssons forskningsinsats förbluffat den internationella akademiska världen. Johansson, som tidigt kom att intressera sig för kyrkoförsamlingarnas arkiv i norra Sverige, och särskilt för kyrkornas undervisningsregister, upptäckte dessa dokuments…
Köp här

Isbn: 9789185509072

Utgivningsår: 20091030

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Barbro Lundin

Kategorier: Läs- och skrivkunnighet Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Vad utmärker studenters skriftspråk och på vilket sätt avspeglar detta nya tendenser i språket allmänt? Den här undersökningen av studenters hemskrivningar och uppsatser visar på flera olika tendenser: både tendenser till vardaglighet och till krångelsvenska i ordförrådet och meningsbyggnaden. De språkliga normer som…
Köp här

Isbn: 9789187021862

Utgivningsår: 20140415

Utgivare: Gnosjö Service Tryckeri AB /minbok.nu, Gnosjö Service Tryckeri AB

Mediatyp: BC

av: Carsten Elbro, Jessica Eriksson, Inger Fridolfsson, Astrid Frylmark, Camilla Grönvall Fransson, Stefan Gustafson, Christina Hellman, Birgitta Herkner, Ingrid Häggström, Martin Ingvar, Christer Jacobson, Annelie K Johansson, Ulla-Britt Persson, Ing-Marie Sandberg

Kategorier: Läs- och skrivkunnighet Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Hur lär man barn att läsa? Att lära sig att läsa är en oerhört komplicerad process och den påverkas av såväl arv som miljö. Det är omöjligt att ta fram en universallösning på hur man lär barn att läsa av den enkla anledningen att någon sådan helt enkelt inte finns. I boken “Lära barn att läsa” har LegiLexi…
Köp här

Isbn: 9789198426434

Utgivningsår: 20180701

Utgivare: LegiLexi Stiftelse, Hylte Tryck AB

Mediatyp: BC

av: Petter Alexis, Niklas Hyland, Lennart Hellsing, Erik Winqvist, Kajsa Wahlström, Torbjörn Lundgren, Jerzy Sarnecki, Bertil Hult, Lotta Lagercrantz

Kategorier: Läs- och skrivkunnighet Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Den här boken vill visa att dyslexi inte måste vara ett handikapp. Många av våra främsta vetenskapsmän, politiker, författare och konstnärer har en dyslektisk förmåga. Det finns alltså inga objektiva skäl för att personer med ordblindhet ska ha dåligt självförtroende. Tvärtom! Det är också budskapet i bokens nio…
Köp här

Isbn: 9789125090219

Utgivningsår: 20100109

Utgivare: Sveriges Utbildningsradio AB

Mediatyp: BC

av: Catharina Tjernberg

Kategorier: Läs- och skrivkunnighet Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik Undervisning i specifika ämnen
Processinriktad läs- och skrivundervisning visar hur lärare kan skapa goda förutsättningar för deltagande och lärande för alla elever. Författaren betonar att undervisningen bygger på ett förhållningssätt och inte en “färdig” metod där det är viktigt att läraren har en referensbas av teoretisk kunskap att…
Köp här

Isbn: 9789147124992

Utgivningsår: 20180809

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Daniel T. Willingham, Julia Uddén

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Kognitiv psykologi Läs- och skrivkunnighet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Vad händer i hjärnan när vi läser? Hur går det till när människor lär sig att läsa? Varför läser en del mer än andra? Den läsande hjärnan vänder sig till alla som är nyfikna på de här frågorna och alla som vill hjälpa barn att lära sig läsa och växa som läsare. Författaren förklarar detta mycket komplexa ämne med hjälp…
Köp här

Isbn: 9789127823150

Utgivningsår: 20180825

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk, John Wiley & Sons

Mediatyp: BB