Bläddra

av: Inger Fridolfsson

Kategorier: Läs- och skrivkunnighet Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
De flesta barn kommer ivriga och förväntansfulla till skolstarten – nu ska de få lära sig att läsa och skriva! Lärarens förmåga att entusiasmera och hitta rätt arbetsform så att alla barn kan få behålla sin nyfikenhet och vilja att lära är därför avgörande. Men barnens tidigare möten med skrift skiljer sig ofta…
Köp här

Isbn: 9789144134376

Utgivningsår: 20200323

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lisbeth Iglum Rönhovde, Åsne Midtbö Aas

Kategorier: Att hantera funktionshinder Att hantera personliga problem Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Läs- och skrivkunnighet Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Känner du någon som har diagnosen dyslexi? Eller kämpar du kanske själv med bokstäver och ord? Då vet du kanske att det är lätt att känna sig dum. Lätt att känna hopplöshet. Denna bok säger STOPP! Stopp för ord som dum och hopplös! Det finns hjälp och rättigheter. Många framgångsrika personer har dyslexi. Bland annat…
Köp här

Isbn: 9788293245087

Utgivningsår: 20180831

Utgivare: Infoliten

Mediatyp: BC

av: Monica Axelsson, Kerstin Bergöö, Lars Brink, Carina Fast, Lena Kåreland, Karin Jönsson

Kategorier: Förskolan Läs- och skrivkunnighet Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Boken diskuterar och problematiserar skilda perspektiv på det språk- och kunskapsarbete som sker tillsammans med barnen i förskola och skolan. Författarna visar hur barn kan få arbeta som kodknäckare, meningsskapare, textbrukare och kritiska analytiker. Boken hjälper läraren att förstå hur man både kan bygga broar till…
Köp här

Isbn: 9789147117192

Utgivningsår: 20161121

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Tarja Alatalo, Tarja Alatalo

Kategorier: Förskolan Läs- och skrivkunnighet Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkvetenskap / lingvistik
Den muntliga språkförmågan utgör grunden för barns läs- och skrivutveckling och behöver därför stimuleras på ett sätt som väcker nyfikenhet, lockar till spännande samtal och erbjuder rika lärtillfällen. Högläsning är en aktivitet med stor potential att just stärka och stödja barns språk-, läs- och skrivutveckling. I…
Köp här

Isbn: 9789144137889

Utgivningsår: 20210312

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Gulistan Kavak

Kategorier: Läs- och skrivkunnighet Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
“Att vara analfabet är som att vara stum och hörselskadad. Jag hör och ser att människor pratar men jag kan inte svara dem. Där sätter tungan stopp för mig.” Nästan 13 procent av den svenska vuxna befolkningen har inte tillräckliga läsfärdigheter. Detta motsvarar ungefär 780 000 personer i åldern 16 till 65 år. Ändå är…
Köp här

Isbn: 9789189484177

Utgivningsår: 20220513

Utgivare: Lava Förlag

Mediatyp: BC

av: Carina Fast

Kategorier: Läs- och skrivkunnighet Språk och lingvistik Språkinlärning: grammatik, ordförråd och uttal Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning Språkvetenskap / lingvistik
Följ med ditt barn på resan in i skrivandets och läsandets värld! Varje dag är en upptäcktsfärd fylld av meddelanden att tolka och förstå – ett ord på ett godispapper, en symbol på en surfplatta eller en välkänd restaurangskylt. Ni kanske läser en saga ihop eller så hittar barnet på en berättelse alldeles själv.…
Köp här

Isbn: 9789127829381

Utgivningsår: 20210115

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BC

av: Carsten Elbro, Jessica Eriksson, Inger Fridolfsson, Astrid Frylmark, Camilla Grönvall Fransson, Stefan Gustafson, Christina Hellman, Birgitta Herkner, Ingrid Häggström, Martin Ingvar, Christer Jacobson, Annelie K Johansson, Ulla-Britt Persson, Ing-Marie Sandberg

Kategorier: Läs- och skrivkunnighet Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Hur lär man barn att läsa? Att lära sig att läsa är en oerhört komplicerad process och den påverkas av såväl arv som miljö. Det är omöjligt att ta fram en universallösning på hur man lär barn att läsa av den enkla anledningen att någon sådan helt enkelt inte finns. I boken “Lära barn att läsa” har LegiLexi…
Köp här

Isbn: 9789198426434

Utgivningsår: 20180701

Utgivare: LegiLexi Stiftelse

Mediatyp: BC

av: Catharina Tjernberg

Kategorier: Läs- och skrivkunnighet Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik Undervisning i specifika ämnen
Processinriktad läs- och skrivundervisning visar hur lärare kan skapa goda förutsättningar för deltagande och lärande för alla elever. Författaren betonar att undervisningen bygger på ett förhållningssätt och inte en “färdig” metod där det är viktigt att läraren har en referensbas av teoretisk kunskap att…
Köp här

Isbn: 9789147124992

Utgivningsår: 20180809

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Erica Lövgren, Ann-Christin Forsberg

Kategorier: Läs- och skrivkunnighet Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
I boken Med datorn som skrivverktyg Vad? Hur? Varför? utvecklar författarna tankarna kring metoden att skriva sig till läsning. Här finns också matnyttiga tips på hur man kan arbeta vidare med datorn i undervisningen för yngre elever.
Köp här

Isbn: 9789152325247

Utgivningsår: 20131101

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Anette Holm

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Diverse Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: modersmål: läs- och skrivkunnighet Läromedel: språk Läs- och skrivkunnighet Läsguider och handböcker för skönlitteratur Livsstil, hobby och fritid Pappersvaror Skönlitteratur Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod Språkvetenskap / lingvistik
Det här är en bok till dig som skriver en del på jobbet och 
vill bli bättre på att skriva. Efter ett helt livs jobbskrivande delar Anette Holm med sig av sina allra bästa skrivtips. Du får lära dig hur du hittar rätt ton, stil och känsla och gör texten begriplig med bra ordval, men det handlar inte om krånglig…
Köp här

Isbn: 9789198366884

Utgivningsår: 20210929

Utgivare: An1 Förlag

Mediatyp: BC

av: Martin Malmström

Kategorier: Läs- och skrivkunnighet Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Våra studenter kan inte svenska! Så löd titeln på en uppmärksammad tidningsartikel för några år sedan. Bakom den drastiska formuleringen låg ett veritabelt nödrop där nio historiker förklarade att deras studenter hade påtagliga problem att uttrycka sig i skrift. Artikeln följdes av en strid ström av texter där temat…
Köp här

Isbn: 9789188473387

Utgivningsår: 20170504

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Ann-Christin Randahl, Anna Maria Hipkiss, Hampus Holm, Sofia Pulls, Maria Levlin, Erika Sturk, Åsa Wedin, Synnøve Matre, Carla Jonsson, Anna-Lena Godhe, Ann-Catrine Edlund, Gert Rijlaarsdam, Peter Ström, Etienne Van Eden Skein, Shelley Stagg Peterson, Kristina Belancic, Randi Solheim, Anat Stavans, Lisa Molin, Vesna Busic, Kirk P H Sullivan, Anna Nilsson, Per Boström, Christian Waldmann, Yvonne Knospe, Eva Lindgren, Carina Hermansson, Annika Norlund Shaswar, Sofie Areljung

Kategorier: Grundskolan Läs- och skrivkunnighet Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Spåkinlärning: skrivförmåga Språk och lingvistik Språkinlärning: särskilda färdigheter Språkundervisning och språkinlärning Språkvetenskap / lingvistik
Skrivandet är en självklar del av skolans alla ämnen, kanske till och med så självklar att vi inte riktigt tänker på den mängd av färdigheter som ingår. Så vad är då viktigt att ha kunskap om för att kunna stötta elevers skrivutveckling? Och hur går man till väga rent praktiskt? I den här boken tar författarna avstamp…
Köp här

Isbn: 9789144144931

Utgivningsår: 20220419

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Daniel Lindmark, Kenneth Lockridge, Pavla Miller, Lotta Wikström, David Vincent, Hanna Zipernovszky

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Läs- och skrivkunnighet Socialhistoria och kulturhistoria Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Under nära 30 år har den svenske pastorn och socialhistorikern Egil Johanssons forskningsinsats förbluffat den internationella akademiska världen. Johansson, som tidigt kom att intressera sig för kyrkoförsamlingarnas arkiv i norra Sverige, och särskilt för kyrkornas undervisningsregister, upptäckte dessa dokuments…
Köp här

Isbn: 9789185509072

Utgivningsår: 20091030

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Barbro Lundin

Kategorier: Läs- och skrivkunnighet Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Vad utmärker studenters skriftspråk och på vilket sätt avspeglar detta nya tendenser i språket allmänt? Den här undersökningen av studenters hemskrivningar och uppsatser visar på flera olika tendenser: både tendenser till vardaglighet och till krångelsvenska i ordförrådet och meningsbyggnaden. De språkliga normer som…
Köp här

Isbn: 9789187021862

Utgivningsår: 20140415

Utgivare: Gnosjö Service Tryckeri AB /minbok.nu

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176497524

Utgivningsår: 20201009

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Petter Alexis, Niklas Hyland, Lennart Hellsing, Erik Winqvist, Kajsa Wahlström, Torbjörn Lundgren, Jerzy Sarnecki, Bertil Hult, Lotta Lagercrantz

Kategorier: Läs- och skrivkunnighet Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Den här boken vill visa att dyslexi inte måste vara ett handikapp. Många av våra främsta vetenskapsmän, politiker, författare och konstnärer har en dyslektisk förmåga. Det finns alltså inga objektiva skäl för att personer med ordblindhet ska ha dåligt självförtroende. Tvärtom! Det är också budskapet i bokens nio…
Köp här

Isbn: 9789125090219

Utgivningsår: 20100109

Utgivare: Sveriges Utbildningsradio AB

Mediatyp: BC

av: Sara Andersson

Kategorier: Läs- och skrivkunnighet Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Denna avhandling handlar om den läsande flickans subjektsgenealogi under 1900- och början av 2000-talet. Genom ett studium av bland annat läsundersökningar och internationella kunskapsmätningar undersöks de historiska arv, diskurser och institutionella praktiker som möjliggör, formar, genomlyser och begränsar…
Köp här

Isbn: 9789179112622

Utgivningsår: 20201120

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC