Bläddra

Läslust och lättläst : att förebygga och reparera lässvårigheter och bevara läslusten

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Pedagogik Pedagogisk metodik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Köp här

Läslust och lättläst : att förebygga och reparera lässvårigheter och bevara läslusten

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Pedagogik Pedagogisk metodik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Köp här
Den här boken vänder sig främst till pedagoger för skolår 49 och de praktiskt inriktade gymnasieprogrammen.

För att poängtera vikten av tidigt språkarbete inleds boken med två kapitel som visar de yngre barnens läsutveckling och hur man förebygger läs- och skrivsvårigheter under de första åren.

Boken ger svar på hur man hjälper elever att hitta sin läslust, vilken lektyr som flickor efterfrågar och vilka böcker som går hem hos pojkar. En modell för läs- och skrivprocessarbete utifrån ungdomsromaner presenteras. Läraren uppmanas att ge högläsningen en framskjuten roll i undervisningen och att stimulera eleverna till reflekterande läsning. Här ges även konkreta exempel på litteraturarbete i svenska som andraspråk. Ny forskning om läs- och skrivsvårigheter redovisas, och författarna beskriver olika läs- och skrivproblem samt föreslår åtgärder.

Boken har tio författare, Birgitta Ahlén, Lars Burstedt, Viveca Carleson, Eva Fylking, Anne-Marie Körling, Torbjörn Lundgren, Annika Löthagen, Elisabeth Nilsson, Inger Norberg och Gudrun Wessnert, som alla är fast förankrade i den pedagogiska praktiken.

Boken ingår i Svenska barnboksinstitutets skriftserie.