Bläddra

Lokal samverkan – ett relationsdrama : om lokal samverkan mellan föreningar och kommuner kring barn och ungas fritid

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Politik och statsskick Regional styrning Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välgörenhet, frivilligorganisationer och filantropi
Köp här

Lokal samverkan – ett relationsdrama : om lokal samverkan mellan föreningar och kommuner kring barn och ungas fritid

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Politik och statsskick Regional styrning Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välgörenhet, frivilligorganisationer och filantropi
Köp här
Vi har en lång tradition i Sverige av nära samverkan mellan det offentliga och det civila samhället. Samtidigt fokuserar stora delar av både forskningen och den politiska debatten på den nationella nivån och det sociala området, trots att det inte är där som varken majoriteten av samverkan eller huvuddelen av verksamheten sker. Hur det står till lokalt vet vi betydligt mindre om. Hur möts föreningarna och kommunerna – och vilka framgångsfaktorer och hinder finns för det mötet? Med den här rapporten vill vi diskutera och problematisera lokal samverkan mellan den offentliga sektorn och civilsamhället kring barn och ungas fritid. Rapporten är ett resultat av ett två år långt samarbete mellan Sektor3, Svensk biblioteksförening, Fritidsforum, Sveriges musik- och kulturskolor och KFUM.