Bläddra

Nedstämdhet i samband med förlossning : om baby blues och depression under spädbarnstiden

Kategorier: Att hantera personliga problem Coping with depression & other mood disorders Coping with mental health issues Familj och hälsa Graviditet, förlossning och barnavård Hälsa, relationer och personlig utveckling Råd till föräldrar
Köp här

Nedstämdhet i samband med förlossning : om baby blues och depression under spädbarnstiden

Kategorier: Att hantera personliga problem Coping with depression & other mood disorders Coping with mental health issues Familj och hälsa Graviditet, förlossning och barnavård Hälsa, relationer och personlig utveckling Råd till föräldrar
Köp här
Att känna sig ledsen, olycklig eller nedstämd när man fött barn och nyligen blivit förälder låter paradoxalt men är helt normalt. Man brukar prata om "blues" eller tredjedagsgråt. Det kan vara svårt att prata om eller ens erkänna för sig själv.

Ungefär varannan nybliven mamma känner en ökad känslighet under de första dagarna efter förlossningen, en känslighet som i de allra flesta fall går över, men som ibland kan övergå i en depression. Även en blivande eller nybliven partner kan drabbas av nedstämdhet och depression i samband med att bli förälder. Om depressionen inte går över av sig själv eller behandlas kan detta påverka hälsan, parrelationen och relationen till barnet.

För att fånga upp de föräldrar som ligger i riskzonen att utveckla en depression behövs bra verktyg. Broschyren Nedstämdhet i samband med förlossning – om baby blues och depression under spädbarnstiden tar på ett odramatiskt och icke dömande sätt upp de svåra och negativa känslor som kan uppstå i samband med förlossningen. Tillsammans med självskattningsskalan EPDS kan broschyren bli ett effektivt och värdefullt redskap att hitta mammorna i tid, innan de hinner utveckla svårare symtom.

Du som själv upplever nedstämdhet i samband med förlossning kan i broschyren läsa om symtom och om när du bör söka hjälp. Du får också ta del av andras erfarenheter och vad du själv kan göra för att må bättre.
Denna upplaga har nytt omslag och ny layout. Texten har setts över och innehåller mindre uppdateringar.

Antoni Reuter, leg. psykolog och specialist i klinisk och pedagogisk psykologi, har lång erfarenhet av att träffa blivande och nyblivna föräldrar inom mödra- och barnhälsovården.