Bläddra

Nyanlända elever i mitt klassrum : språkutveckling med digitala resurser

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod

Nyanlända elever i mitt klassrum : språkutveckling med digitala resurser

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Nyanlända elever i mitt klassrum har en tydlig röd tråd från början till slut – språkutvecklande arbetssätt med digitala resurser för nyanlända elever. Boken beskriver tydligt och enkelt hur du med språkutveckling i fokus och med utgångspunkt i styrdokumenten kan använda digitala resurser i undervisningen utan att vare sig argumentera för eller ha en övertro till tekniken. Genom val av resurser kan du som lärare skapa ett inkluderande arbetssätt och förutsättningar för dina nyanlända elevers lärande. Boken innehåller många praktiska exempel på arbetssätt och förslag på hur du kan använda digitala resurser i undervisningen, vilket gör den till en lämplig handbok och inspiration för alla lärare som vill arbeta språkutvecklande med digitala resurser. Observera att innehållet i denna bok är identiskt med föregående upplaga. Om författaren Hülya Basaran arbetar som utvecklingslärare i Trollhättans Stad och förstelärare på mottagningsenheten för nyanlända elever i grundskolan.