Bläddra

Offentlighet i det digitala samhället : vidareutnyttjande, sekretess och dataskydd

Kategorier: Dataskyddslagstiftning Författningsrätt och förvaltningsrätt Immaterialrätt IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Köp här

Offentlighet i det digitala samhället : vidareutnyttjande, sekretess och dataskydd

Kategorier: Dataskyddslagstiftning Författningsrätt och förvaltningsrätt Immaterialrätt IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Köp här
Digitalisering kan främja allmänhetens insyn och öka möjligheterna till vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen, men den kan också leda till nya risker för den personliga integriteten. Den här handboken tar ett helhetsgrepp om regleringen av allmänna handlingars offentlighet, vidareutnyttjande, sekretess och dataskydd i det digitala samhället. Medan reglerna om tillgång till allmänna handlingar fortfarande helt bygger på svensk nationell rätt har EU:s strategi för en digital inre marknad medfört en långtgående harmonisering av reglerna om vidareutnyttjande och dataskydd. Respektive rättsområde diskuteras överskådligt och i skilda avdelningar.
Boken riktar sig i första hand till myndighetsjurister och andra som arbetar praktiskt med information från den offentliga förvaltningen.