Bläddra

Ohållbar högpresterare

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärpsykologi och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd Självkänsla, självförtroende och motivation
Köp här

Ohållbar högpresterare

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärpsykologi och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd Självkänsla, självförtroende och motivation
Köp här
Marcus och Emma är högpresterare. De är duktiga, omtyckta och har allt man kan önska sig. Men tempot i deras liv är högt. När Marcus och Emma står inför tillsynes omöjliga uppgifter lägger de in en extra växel och anstränger sig mer än någonsin.
I Ohållbar Högpresterare får vi vartannat kapitel möta Marcus och Emma. Däremellan är texten faktabaserad och tar avstamp i aktuell forskning. Här ges förklaring till vad som driver högpresterarna till den punkt där det inte längre går att prestera på samma höga nivå som innan.
Ohållbar Högpresterare vänder sig, titeln till trots, till högpresterarna som vill prestera på en hållbar nivå. Men boken vänder sig även till alla i högpresterarens omgivning. Ett särskilt kapitel riktar sig till chefer och arbetsgivare. Dessa har mycket att vinna på att hantera högpresterarna på rätt sätt.

Tyvärr har en skakig självkänsla blivit ett problem för många just nu, och en del av oss försöker klara sig genom att ständigt prestera.
Anna Funke och Nicole Uvenbeck har skrivit en spännande bok om prestationsbaserad självkänsla, något som ofta kan leda till kronisk stress och slutligen utmattningssyndrom. Vi får följa två representanter av det moderna arbetslivet, och får insyn i deras väg mot utmattning. Vi får också bekanta oss med en del övningar som kan förhindra hälsoproblem orsakade av stress. Övningarna är väl grundade i en av författarinnornas mångåriga erfarenheter som konsult. En inspirerande läsning!
Aleksander Perski,
stressforskare

Anna Funke har över 15 års erfarenhet av praktiskt arbete med prestationspsykologi. Genom det egna företaget håller hon föreläsningar och utbildningar för företag och organisationer som vill verka för mer hållbara medarbetare. Nicole Uvenbeck har drygt 10 års erfarenhet av ledarskap inom näringslivet. Ohållbar högpresterare är resultatet av ett inspirerande samarbete som pågått under en längre tid. Bakgrunden var att Nicole hade många vänner som kände sig stressade och hon mötte både på jobbet och privat människor som upplevde att tiden inte räckte till. Hon tog initiativet att kontakta Anna som hon tidigare samarbetat med. Nicole ville att Annas koncept skulle nå ut till fler. Hon hade en bokidé om hur arbetssättet skulle kunna kommuniceras. Tanken var att boken skulle vara så pass lättläst att även en stressad högpresterare kan tillgodogöra sig den. Anna skulle bidra med sin metod, sin erfarenhet inom ämnet och dessutom all fakta från forskningen. Resultatet blev den boken du just nu läser om.