Bläddra

Patientsäkerhets- och kvalitetsarbete : handbok för elevhälsans medicinska insats

Kategorier: Den medicinska professionen Folkhälsa och personlig hälsa Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Patientsäkerhet Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Samhällsmedicin och preventiv medicin Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik

Patientsäkerhets- och kvalitetsarbete : handbok för elevhälsans medicinska insats

Kategorier: Den medicinska professionen Folkhälsa och personlig hälsa Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Patientsäkerhet Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Samhällsmedicin och preventiv medicin Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Köp här
Personalens kompetens är nyckeln för att förebygga vårdskador, minimera risker och därigenom uppnå en patientsäker verksamhet av hög kvalitet. Den här handboken ger vägledning och stöd i det viktiga patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet.

För att elevhälsans medicinska insats, EMI, ska hålla hög kvalitet och bedrivas patientsäkert krävs förståelse för uppdraget, medvetenhet om de risker som finns och god kunskap om gällande lagstiftning. Det gäller inte minst för EMI:s ledning. Att verksamheten bedrivs i enlighet med styrdokument och att klagomål och avvikelser kan undvikas eller – om de inträffar – hanteras i enlighet med författningar och lagar är av stor vikt och ett betydelsefullt uppdrag.

Den här handboken ger vägledning och stöd för vårdgivare, verksamhetschefer och medicinskt ansvariga skolsköterskor och skolläkare i patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet. Med många konkreta förslag och tips går författaren bland annat igenom hur man kan utforma ett ledningssystem, identifiera risker i verksamheten, hantera klagomål och rapportera avvikelser.

Susann Magnusson är verksamhetschef inom EMI i Uddevalla, vd för LedEMI och ordförande i Riksföreningen för skolsköterskor.