Bläddra

Patientskadelagen : en kommentar m.m.

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Hälso- och sjukvård Juridik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Särskilda rättsområden Sjukförsäkring
Köp här

Patientskadelagen : en kommentar m.m.

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Hälso- och sjukvård Juridik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Särskilda rättsområden Sjukförsäkring
Köp här
Sverige var det första landet i världen som införde en särskild försäkring för att ersätta patienter för skador i samband med behandling inom hälso- och sjukvården samt tandvården. År 1975 tillkom en frivillig patientförsäkring som den 1 januari 1997 ersattes av patientskadelagen. Denna bok är den första utförliga kommentar till patientskadelagen som skrivits. Den innehåller även ett stort antal fall som behandlats i Patientskadenämnden, den rådgivande och praxisskapande nämnd till vilken den som inte är nöjd med försäkringsbolagets beslut i ett patientskadeärende kan vända sig. I ett längre avsnitt redogörs vidare för motsvarande bestämmelser om patientskadeersättning i Danmark, Finland och Norge med en jämförelse mellan dessa bestämmelser och den svenska patientskadelagen. Dessutom görs en internationell utblick utanför Norden. Boken innehåller, förutom en beskrivning av bakgrunden till patientförsäkringens tillkomst, även avsnitt om sådana praktiska frågor som vart man kan vända sig när en skada inträffat, hur den fortsatta handläggningen av ett patientskadeärende sker samt hur ersättningen för en patientskada beräknas. Avslutningsvis lämnas allmänna synpunkter på patientskadelagens utformning i dag och tillämpningen av denna samt vilka ändringar i lagen som kan vara aktuella. Författarna har lång erfarenhet av arbete med patientförsäkringen och de frågor som sammanhänger med denna. Ulf Hellbacher är f.d. lagman och är sedan lång tid tillbaka ordförande i Patientskadenämnden. Carl Espersson har tidigare arbetat som försäkringsjurist med inriktning på patientförsäkringsfrågor samt har i många år varit sekreterare i Patientskadenämnden.