Bläddra

Pediatrisk EKG-tolkning

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Diagnostiska metoder Hjärt- och kärlsjukdomar Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad Pediatrik Undersökning av patienter

Pediatrisk EKG-tolkning

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Diagnostiska metoder Hjärt- och kärlsjukdomar Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad Pediatrik Undersökning av patienter
Köp här
EKG hos barn och ungdomar kan ofta uppfattas som mycket svårare att bedöma än vuxen-EKG. Det är inte nödvändigtvis fallet. Denna bok visar på ett pedagogiskt sätt på de särdrag som präglar barnets EKG och handleder dig till en ökad säkerhet i tolkningen. Pediatrisk EKG-tolkning tar upp basal hemodynamik och elektrofysiologi samt ger definitioner och pediatriska normalvärden för de olika EKG-begreppen. Därefter definieras och exemplifieras den normala åldersberoende EKG-utvecklingen som utgångsläge för senare kapitel som behandlar EKG-bilden vid vanliga pediatriska sjukdomstillstånd i hjärtat. Vissa anatomiska och elektrofysiologiska baskunskaper förutsätts, liksom ett visst kunnande i det mest basala om EKG-teorier och praktiska förfaringssätt vid EKG-tagning. Pediatrisk EKG-tolkning är i första hand en klinisk handbok för sjukvårdspersonal som kommer i kontakt med barn: barnläkare, distriktsläkare, barnsjuksköterskor m.fl. Den kan med fördel även användas som komplement i läkarutbildning och vidareutbildning av sjuksköterskor.