Bläddra

av: John Hampton, Joanna Hampton

Kategorier: Diagnostiska metoder Hjärt- och kärlsjukdomar Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad Undersökning av patienter
Boken EKG på enkelt sätt är en översättning av John Hamptons & Joanna Hamptons bok The ECG made easy som i fyrtiofem års tid har varit den klassiska introduktionen till EKG. I Sverige, till skillnad från i stora delar av resten av världen, presenterar man extremitetsavledningarna enligt Cabrera-systemet. Denna…
Köp här

Isbn: 9789144136097

Utgivningsår: 20200814

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ylva Lind, Lars Lind

Kategorier: Diagnostiska metoder Hjärt- och kärlsjukdomar Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad Undersökning av patienter
EKG-boken är en praktisk handbok för tolkning av EKG. Den omfattar basal EKG-fysiologi, arytmier, retledningshinder, kranskärlssjukdom, pacemaker och pediatriskt EKG. Varje avsnitt innehåller typiska patientfall som illustreras av både EKG-registreringar och hjärtats elektrofysiologi. Med boken följer även en…
Köp här

Isbn: 9789147094141

Utgivningsår: 20100209

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Philip Jevon

Kategorier: Diagnostiska metoder Hjärt- och kärlsjukdomar Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad Undersökning av patienter
EKG för sjuksköterskor innehåller allt som en sjuksköterska behöver veta om elektrokardiogram. Det är en lättillgänglig och uttömmande handbok fylld av exempel från praktisk verksamhet. Med den här boken som vägledning kan sjuksköterskan bli en skicklig utövare inom ett område som ofta anses som mycket komplext.Detta…
Köp här

Isbn: 9789144068893

Utgivningsår: 20140704

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Nina Nelson, Martin Jägervall

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Diagnostiska metoder Hjärt- och kärlsjukdomar Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad Pediatrik Undersökning av patienter
EKG hos barn och ungdomar kan ofta uppfattas som mycket svårare att bedöma än vuxen-EKG. Det är inte nödvändigtvis fallet. Denna bok visar på ett pedagogiskt sätt på de särdrag som präglar barnets EKG och handleder dig till en ökad säkerhet i tolkningen.Pediatrisk EKG-tolkning tar upp basal hemodynamik och…
Köp här

Isbn: 9789144082578

Utgivningsår: 20131128

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Magnus Edner

Kategorier: Diagnostiska metoder Hjärt- och kärlsjukdomar Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad Undersökning av patienter
Boken visar 55 unika fallbeskrivningar vilka illustreras med 5-8 loopar per fall på medföljande DVD-skiva. Varje fall innehåller anamnes, status och aktuellt EKG. En kort faktaruta som beskriver viktiga hänsyn till varje kardiovaskulärt tillstånd samt en ruta med förslag till frågor att reflektera över. Avslutningsvis…
Köp här

Isbn: 9789185705535

Utgivningsår: 20120425

Utgivare: Sivart Förlag

Mediatyp: BB

av: Lennart Jorfeldt, Olle Pahlm

Kategorier: Diagnostiska metoder Hjärt- och kärlsjukdomar Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad Undersökning av patienter
EKG intar en central plats bland den moderna medicinens diagnostiska hjälpmedel. Registreringsproceduren är enkel men tolkningen kräver djup kunskap och träning. Idag används ofta EKG-apparater med inbyggd dator och apparaterna innehåller tolkningsprogram som skriver ut förslag till EKG-tolkning. Ansvaret för att…
Köp här

Isbn: 9789144071473

Utgivningsår: 20110816

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BB