Bläddra

Politiska skyldigheter

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Liberalism och centerideologier Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap Social och politisk filosofi
Köp här

Politiska skyldigheter

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Liberalism och centerideologier Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap Social och politisk filosofi
Köp här
T. H. Greens verk Politiska skyldigheter är ett av 1800-talets viktigaste verk inom brittisk politisk filosofi. Greens tänkande påverkade både filosofer och politiker som under 1800-talets slut och 1900-talets början utvecklade en ny form av liberalism som byggde på en uppfattning om statens roll för att främja mänsklig karaktärsutveckling – med andra ord en teori om ”positiv” frihet, till skillnad från den klassiska liberalismen som med sin ”negativa” syn på frihet sätter frånvaron av fysiskt tvång för individen i främsta rummet. Green har sålunda gått till historien som en av socialliberalismens förgrundsgestalter. Politiska skyldigheter finns nu för första gången på svenska, med en inledning av översättaren som sätter in Greens politiska filosofi i ett större teoretiskt sammanhang.