Bläddra

Praktisk handbok för skolläkare och skolsköterskor

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicinska handböcker Medicinska handböcker och referensmaterial Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik

Praktisk handbok för skolläkare och skolsköterskor

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicinska handböcker Medicinska handböcker och referensmaterial Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Köp här
Praktisk handbok för skolläkare och skolsköterskor behandlar de vanligaste problemen man möter inom skolan och är tänkt som en praktisk vägledning i arbetet. Boken behandlar bland annat ämnesområdena ortopedi, vaccinationer, allergi, tillväxt, lagar och förordningar. Utöver detta innehåller den också författarnas reflektioner kring mer generella frågor rörande nyanlända barn och ungdomar, föräldrakontakter, samt matproblem. Denna bok är tänkt att vara en praktisk handbok för skolläkare och skolsköterskor. Den syftar till att behandla de vanligaste vardagsproblemen inom vår verksamhet, elevhälsans medicinska insats (EMI), och är en bok vi själva önskat ha när vi började arbeta i skolan. Praktisk handbok för skolläkare och skolsköterskor gör inte anspråk på att vara en lärobok i medicin utan syftar till att ge praktisk vägledning i det dagliga arbetet. I den här omarbetade andra upplagan är det främst kapitlen om lagar och förordningar samt vaccinationer som har uppdaterats och kompletterats och boken ger därmed en aktuell vägledning i det vardagliga arbetet. Praktisk handbok för skolläkare och skolsköterskor utgör ett värdefullt stöd för alla som arbetar inom EMI.