Bläddra

Rehabilitering och missbruk : en arbetsrättslig handbok

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Arbetsrätt Behandling och behandlingsmetoder Juridik Medicin och omvårdnad Missbruk och behandling Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Rehabilitering Särskilda rättsområden

Rehabilitering och missbruk : en arbetsrättslig handbok

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Arbetsrätt Behandling och behandlingsmetoder Juridik Medicin och omvårdnad Missbruk och behandling Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Rehabilitering Särskilda rättsområden
En lyckad rehabilitering innebär att en arbetstagare kan återgå till sitt arbete. För att nå dit ställs krav på såväl arbetsgivaren som arbetstagaren. I den här boken, som särskilt fokuserar på rehabilitering och missbruk, finner läsaren inspiration, verktyg och vägledning för att uppnå detta, samt vilka lagar och regler som aktualiseras i en rehabiliteringsprocess.

Boken guidar läsaren igenom en modell i 10 steg för rehabili­tering. Tiostegsmodellen introducerades av Annika Blekemo och Martha Gurmu i boken Rehabilitering och arbetsmiljö: Handbok i 10 steg för arbetsgivare. I den här boken fördjupas modellen samt används för att ge exempel på arbetet med rehabilitering just när det gäller missbruk. Syftet är att ge en övergripande och praktisk bild av arbetsinriktad rehabilitering. Boken innehåller en mängd relevanta exempel ur rättsfall från Arbetsdomstolen, några illustrerande seminariefrågor samt exempel på en handlingsplan.

Boken är användbar i utbildningssammanhang men riktar sig även till verksamma i det praktiska arbetslivet, exempelvis inom HR, till arbetsgivare och fackliga företrädare, samt till advokater och arbetsrättsjurister.