Bläddra

av:Åsa Engström, Päivi Juuso, Madeleine Liljegren, Lotta Lundmark Alfredsson, Anna Bengtsson, Charlotte Berg, Bente Berget, Anette Blåberg, Katarina Blåberg, Robert Burman, Minna Dufva, Madelen Eriksson, Patrik Grahn, Ulf Hallgårde, Elna Hansson, Teresia Hazen, Henrika Jormfeldt, Lillian Lavesson, Henrik Lerner, Lena Lidfors, Jenny Lovebo, Cecilia Malmqvist, Emma Matsson, Martin Nilsson, Susanna Nordin, Johan Ottosson, Cecilia Pettersson, Lena Stenvall, Jonathan Stoltz, Helle Wijk, Anna Åshage

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Rehabilitering
Fysiska inne- och utemiljöer erbjuder olika förutsättningar för människans hälsa och därför är båda miljöerna betydelsefulla att ha tillgång till vid genomförande av vård, omsorg och rehabilitering. Vård, omsorg och rehabilitering utomhus omfattar det tvärvetenskapliga kunskapsområdet hälsa och…
Köp här

Isbn: 9789144142364

Utgivningsår:20220811

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Eva-Lena Larsson, Marja Abrahamsson, Hanna Berko, Anna Brissman, Patrik Grahn, Agneta Green, Agneta Lindegård Andersson, Karin Lindgren, Malin Odenhall, Eva Sahlin

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Kroniska sjukdomar Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Patologi Rehabilitering
Stress under lång tid kan resultera i utmattning och ohälsa med långa sjukskrivningar som följd. Hur kan man hitta tillbaka till ett aktivt liv och en fungerande vardag där det finns en balans mellan arbete och fritid? Hur kan natur och trädgård fungera som ett stöd i den processen? I boken presenteras Gröna Rehabs…
Köp här

Isbn: 9789144137476

Utgivningsår:20201119

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av:Claes Hultling, Richard Levi

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Rehabilitering Rehabilitering: hjärn- och ryggradsskador
I dag vet jag att jag klarar av mycket mer än vad jag någonsin hade trott. För om jag innan olyckan tänkte på det värsta som kunde hända i livet, så var det just detta. Alla kategorier. I dag vet jag att jag fixar det.Thomas Fogdö En ryggmärgsskada ställer hela livet på ända. Allt man tagit för givet förändras. Man…
Utgått

Isbn: 9789172057746

Utgivningsår:20110524

Utgivare: Gothia

Mediatyp: BC

av:Mona Eklund, Birgitta Gunnarsson, Jenny Hultqvist, Elisabeth Argentzell, Ulrika Bejerholm, Jan-Åke Jansson, Håkan Johansson, Christel Leufstadius, Carina Tjörnstrand

Kategorier: Arbetsterapi Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Psykiatrisk vård Rehabilitering
Boken handlar om hur aktivitet kan användas för att planera och genomföra behandling och rehabilitering. Med aktivitet avses bland annat vardagens olika aktiviteter och den (o)balans som dessa aktiviteter skapar i en individs vardag. Boken visar också hur annan kunskap – om exempelvis grupper,…
Köp här

Isbn: 9789144125985

Utgivningsår:20200310

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Sabina Henriksson

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Rehabilitering
I bokens olika temaavsnitt finns förslag på sånger att sjunga tillsammans, fakta om traditioner och högtider, ordspråk, recept på mat & bakverk och olika enklare smakupplevelser som stimulerar både smak och lukt. Likaså finns tips på saker att göra tillsammans för att stimulera känsel, hörsel och syn. Sidor med…
Köp här

Isbn: 9789197890519

Utgivningsår:20120330

Utgivare: Musikantens Förlag

Mediatyp: BB

av:David Ershammar, David Rosenberg, Camilla Bogarve

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Psykiatrisk vård Rehabilitering
Återhämtning vid svåra psykiska sjukdomar är möjligt. Boken Rehabilitering och stöd till återhämtning vid psykiska funktionshinder – möjlighetens metoder för en ny praktik beskriver hur psykiatrin, socialtjänsten och andra kan stödja återhämtning och vad ett återhämtningsinriktat arbetssätt innebär. Framgångsrika…
Köp här

Isbn: 9789177410706

Utgivningsår:20180126

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Rehabilitering
Rehabiliteringsmedicinsk kunskap är relevant vid alla sjukdomar och skador som medför långvariga, komplexa funktionshinder och är därför relevant inom stora delar av sjukvården. Inom den rehabiliteringsmedicinska specialiteten handläggs idag främst patienter med skador och sjukdomar i nervsystemet respektive med…
Köp här

Isbn: 9789144101965

Utgivningsår:20150930

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Rehabilitering
Återhämtning vid svåra psykiska sjukdomar är möjligt. Boken Rehabilitering och stöd till återhämtning vid psykiska funktionshinder – möjlighetens metoder för en ny praktik beskriver hur psykiatrin, socialtjänsten och andra kan stödja återhämtning och vad ett återhämtningsinriktat arbetssätt innebär. Framgångsrika…
Köp här

Isbn: 9789172057876

Utgivningsår:20120912

Utgivare: Gothia

Mediatyp: BC

av:Ann Björkdahl

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Rehabilitering Rehabilitering: hjärn- och ryggradsskador
För att kunna ge bra vård till personer med kognitiva problem krävs kunskap om hur bedömningar av patienter går till och vilka åtgärder som kan sättas in. I den här boken beskriver författaren grund­läggande hur kognitiva svårigheter kan yttra sig och konkre­tiserar hur möten med patienter kan se ut och på vilka sätt…
Köp här

Isbn: 9789144096520

Utgivningsår:20150818

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144045054

Utgivningsår:20060323

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Jan Lexell, Marcelo Rivano Fischer

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Rehabilitering
Rehabilitering är alltmer centralt inom hälso- och sjukvården. Vad innebär modern rehabilitering? Hur ser en rehabiliteringsplan ut och hur används den i rehabiliteringsprocessen? Hur samverkar man i team och hur görs personer delaktiga i sin egen rehabilitering? Hur sätts mål och hur mäter och utvärderar man åtgärder?…
Köp här

Isbn: 9789144111278

Utgivningsår:20170516

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Åsa Kruse

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Arbetspsykologi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Psykologi Rehabilitering Samhälle och samhällsvetenskap
ÅRETS HR-BOK 2016! Hur vet man vad som är lagom takt vid rehabilitering? Vilka reaktioner är vanliga? Hur ser arbetsgivarens roll och ansvar ut? Denna bok ger kunskap om hur och varför stressreaktioner och utmattningsproblematik uppkommer och hur de yttrar sig. Framför allt får du redskap för hur man tar sig…
Köp här

Isbn: 9789127817593

Utgivningsår:20160820

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av:Beatrice Toll, Carsten Palmer Schale

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Rehabilitering
Föreliggande bok beskriver en rehabiliteringsmodell som vuxitfram i nära samverkan mellan praktik, teori och brukare. Modellenskapades under utvecklandet av kommunens verksamheter riktadetill personer med psykiska funktionsnedsättningar och har fokus pååterhämtning. Den är skriven av arbetsterapeuten Beatrice Toll…
Köp här

Isbn: 9789163318115

Utgivningsår:20080114

Utgivare: Books on Demand

Mediatyp: BC

av:Tuire Toivanen, Susanna Toivanen

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Rehabilitering
”Boken utgör ett värdefullt redskap för alla som möter torterade flyktingar i sin arbetsutövning eller vardag.”Mikael Rostila, fil.dr, docent i sociologi, Centrum för Forskning om Ojämlikhet i Hälsa (CHESS). Tortyr förekommer i alla delar av världen och används som förhörsmetod och bestraffning i syfte att…
Köp här

Isbn: 9789172059436

Utgivningsår:20140307

Utgivare: Gothia Fortbildning

Mediatyp: BC

av:Tommy Iseskog

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Rehabilitering Särskilda rättsområden
I ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR redogör Tommy Iseskog för de juridiska regler som gäller för rehabilitering och som styr arbetsgivarens ansvar; detta ansvar är en del av arbetsgivaransvaret och arbetsmiljöansvaret men ingår också i arbetstagarens skydd mot diskriminering.Reglerna kring arbetsgivarens…
Köp här

Isbn: 9789139117032

Utgivningsår:20190115

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Rehabilitering
HAR UTGÅTT – KAN INTE KÖPAS. Rehabilitering ska skötas av specialister med fokus på återgång i arbete! Föreslår ett antal åtgärder för att effektivisera den framtida rehabiliteringsgarantin med hänsyn till arbetslinjens mål: att få fler i arbete. Bland förslagen kan nämnas:Rehabiliteringsgarantin bör t.v.…
Köp här

Isbn: 9789138235362

Utgivningsår:20110310

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Gunilla Brattberg

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Rehabilitering
Kan man verkligen förlåta en förövare? Hur förlåter man sig själv för begångna misstag? Är inte övergrepp oförlåtliga? Hur hanterar man sitt hämndbegär? Kan man förlåta myndighetsövergrepp? Vad är moraliskt ansvar? Hur kommer man vidare i livet efter olika typer av övergrepp? När jag genom åren har känt behov av att…
Köp här

Isbn: 9789197716130

Utgivningsår:20111207

Utgivare: Värkstaden

Mediatyp: BC

av:Gabriella Löf

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Rehabilitering Rehabilitering: hjärn- och ryggradsskador
Gabriella Löf råkade ut för en trafik- och ridolycka och fick en förvärvad hjärnskada. Förvärvade neurologiska skador kan uppkomma på grund av bland annat olycka eller stroke. Dessa skador kan yttra sig på olika sätt. Det gemensamma för dessa personer är dock att de måste lära sig att leva med sina förändrade…
Köp här

Isbn: 9789174654585

Utgivningsår:20130228

Utgivare: Nomen förlag

Mediatyp: BC

av:Martha Gurmu

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Arbetsrätt Behandling och behandlingsmetoder Juridik Medicin och omvårdnad Missbruk och behandling Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Rehabilitering Särskilda rättsområden
En lyckad rehabilitering innebär att en arbetstagare kan återgå till sitt arbete. För att nå dit ställs krav på såväl arbetsgivaren som arbetstagaren. I den här boken, som särskilt fokuserar på rehabilitering och missbruk, finner läsaren inspiration, verktyg och vägledning för att uppnå detta, samt vilka lagar och…
Köp här

Isbn: 9789144155760

Utgivningsår:20210927

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Stefan Di-Omnia

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Rehabilitering Rehabilitering: hjärn- och ryggradsskador
STROKE – DJÄVULENS SJUKDOM. JAG STEFAN DI-OMNIA BLEV TRÄFFAD och nedslagen av sjukdomen STROKE, en knockout på hela livet. Livet i hjärnan och i kroppen kändes inte längre som ett liv. Livet var helt utslaget och hopplöst över, helt förlamad 44 år gammal! Chansen att jag skulle kunna resa mig upp igen var…
Köp här

Isbn: 9789198177800

Utgivningsår:20140917

Utgivare: Bokförlaget Le för livet

Mediatyp: BB

av:Anita Eriksson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Personliga berättelser Rehabilitering Rehabilitering: hjärn- och ryggradsskador Vård och omsorg i hemmet
Jag letade – som nybliven anhörigvårdare – efter böcker som beskrev hur vardagen kunde bli där träning för att återfå förlorade färdigheter stod i förgrunden. Hittade bara böcker där några allmänt beskrev sin situation. I den här boken berättar jag om vår vardag under mina första år i detta viktiga men…
Köp här

Isbn: 9789177657675

Utgivningsår:20230509

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av:Gunilla Brattberg

Kategorier: Att hantera personliga problem Att hantera sjukdom Att hantera stress Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Rehabilitering
Förord av Bodil Jönsson En diger bok på 524 sidor kan få vem som helst att tveka inför att ens öppna den. Gunilla Brattberg har tidigare gett ut många böcker, men detta är tveklöst hennes storverk, hennes opus magnum. Mycket i ”Manual till människan” byg-ger på sådana manuskript som Gunilla tidigare publicerat. Här har…
Köp här

Isbn: 9789198218442

Utgivningsår:20160720

Utgivare: Värkstaden

Mediatyp: BB

av:Anders Björkman, Stefan Johansson, Birgitta Rosén, Ingela Carlsson, Karin A. Kristersson

Kategorier: Kirurgi Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Ortopedi och frakturer Rehabilitering
Den här boken ger en grund till hur man undersöker och behandlar skador och sjukdomar i händerna, och hur man ska prioritera och tänka i rehabiliteringen. Handrehabilitering är ett teamarbete som innebär ett nära samarbete mellan patient, läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut och kurator. Under hela…
Köp här

Isbn: 9789144154442

Utgivningsår:20230608

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Helena Dahlqvist

Kategorier: Att hantera personliga problem Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Psykologi Rehabilitering Samhälle och samhällsvetenskap
PERSONLIGT LIVSMÖNSTER – SVARET FÅR DU DIREKT Du är den viktigaste personen i Ditt liv! Genom denna bok får du en klar och tydlig helhetsbild över din livssituation och verktyg för att förändra ditt liv till det bättre. Personligt Livsmönster åskådliggör ditt liv och bildspråket erbjuder nya möjligheter när ord…
Köp här

Isbn: 9789198863895

Utgivningsår:20231026

Utgivare: Virens förlag AB

Mediatyp: BC

av:Patrik Säterö

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Rehabilitering Sjukgymnastik
Spasticitetsbehandling med botulinumtoxin är en väletablerad behandlingsform. Många med medfödda eller förvärvade skador på nervsystemet har besvär med spasticitet och hindras i vardagslivet. Den viktigaste behandlingen är fysikalisk träning men det kan underlättas betydligt av rätt utförda injektioner. Det är en…
Köp här

Isbn: 9789177652229

Utgivningsår:20180406

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BE

av:Susanna Carolusson

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Rehabilitering Rehabilitering: hjärn- och ryggradsskador
Susanna Carolusson begins her book with the words, «This is a book about a perfectly healthy 23 year old who acquires a lifelong disability.» In an instant, not only Tobias’ life, but the lives of his entire family are ripped to shreds. This is a book about struggle, joy, sorrow and desperation. It is written by…
Köp här

Isbn: 9789186819675

Utgivningsår:20110630

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av:Yasmin Jungestedt

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Rehabilitering Rehabilitering: hjärn- och ryggradsskador Självbiografi: allmänt
När livet störtdök av Yasmin Jungestedt Yasmin var femton år 1999 och efter sommaren skulle hon äntligen få börja på dansgymnasium. Resten av sitt liv skulle hon ägna åt det hon levde för – dansen. Då störtdök livet. Yasmin råkade ut för en olycka som bokstavligen slog hennes liv i spillror. Den ljusa framtiden med…
Köp här

Isbn: 9789186939212

Utgivningsår:20120228

Utgivare: Instant Book

Mediatyp: BB

av:Aron Larsson

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Rehabilitering
Boken Effektiv rehabilitering beskriver hur du som närstående eller terapeut kan hjälpa till med att underlätta rehabilitering och bidra till välmående. Effektiv rehabilitering beskriver tekniker som hjälper dig att behandla närstående/bekanta samt patienter som har ont/domningar, neurologiska besvär, nedsatt rörelse…
Köp här

Isbn: 9789163349508

Utgivningsår:20090702

Utgivare: Aron Larsson förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Rehabilitering
Hur ska rehabiliteringsgarantin utformas efter 2010? Rehabiliteringsrådet lämnar här förslag om forskning på rehabiliteringsområdet och föreslår bl.a. en fortsatt satsning på s.k. multimodala rehabiliteringsmetoder (se även SBU Rapport nr 198). Dessa bör även tillämpas vid behandling av psykisk ohälsa. De…
Köp här

Isbn: 9789138234358

Utgivningsår:20100827

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174371758

Utgivningsår:20110316

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC