Bläddra

Skrivdidaktik i alla ämnen

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod Undervisning i specifika ämnen
Köp här

Skrivdidaktik i alla ämnen

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod Undervisning i specifika ämnen
Köp här

Ska du verkligen lära dig ett ämne, behöver du lära dig ämnesspråket och de sätt att skriva som är förknippade med ämnet. NO-ämnen har sina skrivsätt, språkämnen andra. Och dessa olika sätt att skriva behöver läraren visa sina elever, eftersom ämneskunskapen förmedlas genom dem.  

Skrivdidaktiken har utvecklats i linje med ny forskning. I boken presenterar författaren olika typer av stöttning för skrivundervisning i olika ämnen. Några exempel är iscensättning av kommunikationssituationen, modelltexter och skrivramar. Boken innehåller goda exempel från alla årskurser i grundskolan både elevtexter under utveckling och undervisningsupplägg.  

Anne Håland är universitetslektor vid Nationellt centrum för läsundervisning och läsforskning vid universitetet i Stavanger i Norge. Hon har under många år arbetat i grundskolan och i lärarutbildningen och har även hållit en rad kurser om litteraturundervisning, lässtimulans, ny litteratur och läs- och skrivinlärning.

Boken är översatt till svenska av Annika Claesdotter och de flesta handskrivna elevtexter har även återgivits på svenska av elever i motsvarande ålder.

Innehåll
Förord till den svenska utgåvan
Inledning 

Kapitel 1 Att skriva i ämnen
Kapitel 2 Iscensättning av kommunikationssituationen
Kapitel 3 Modelltexter som stöttning
Kapitel 4 Skrivramar som stöttning
Kapitel 5 Språkkunskap som stöttning
Kapitel 6 Samtalen som stöttning
Kapitel 7 Bedömning som stöttning
Kapitel 8 Processkrivande
Kapitel 9 Sammanfattning och reflektioner

Referenser
Bildförteckning