Bläddra

Språk i alla ämnen : handbok för kunskaps- och språkutvecklande undervisning

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod

Språk i alla ämnen : handbok för kunskaps- och språkutvecklande undervisning

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning Språkundervisning: teori och metod
Att undervisa med ett språkutvecklande fokus i alla ämnen ger fler elever möjlighet att lyckas i skolan. En språkinriktad undervisning som utgår från elevernas förförståelse gynnar alla elever, men särskilt de med svenska som andraspråk och elever från hem utan studietradition. Om innehållet Boken Språk i alla ämnen av Hanna Stehagen presenterar en mängd kunskaps- och språkutvecklande modeller, strategier och verktyg som främjar elevernas läs- och skrivförmåga och motiverar dem att bli delaktiga i den egna lärprocessen. Den innehåller teorier, modeller och konkreta verktyg för undervisning som utvecklar elevernas språk och kunskap oavsett ämne. På så sätt kan fler elever lyckas i skolan och nå målen. Boken vänder sig till lärare som undervisar i grundskola 7–9 samt gymnasiet. Den utgår från Lgr 11 och Gy 11 och tar även upp hur man kan arbeta med formativ bedömning liksom hur digitala verktyg kan bli ett stöd i en språkinriktad undervisning. Språk i alla ämnen innehåller konkreta exempel med elevuppgifter från såväl enstaka lektioner som ämnesövergripande temaarbeten ur författarens egen undervisningsvardag. Observera att innehållet i denna bok är identiskt med föregående upplaga. Om författaren Hanna Stehagen är grundskollärare 4–9 samt gymnasielärare i svenska, svenska som andraspråk och tyska. Hon har även läst specialpedagogik. Boken Språk i alla ämnen bygger på hennes erfarenheter av att undervisa på gymnasium och grundskola där hon möter många elever med annat modersmål än svenska och elever i behov av särskilt stöd.