Bläddra

Støttende skriveundervisning : en sjangerpedagogisk tilnærming til skriveopplæring

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Spåkinlärning: skrivförmåga Språk och lingvistik Språkinlärning: särskilda färdigheter Språkundervisning och språkinlärning Undervisning i specifika ämnen
Köp här

Støttende skriveundervisning : en sjangerpedagogisk tilnærming til skriveopplæring

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Spåkinlärning: skrivförmåga Språk och lingvistik Språkinlärning: särskilda färdigheter Språkundervisning och språkinlärning Undervisning i specifika ämnen
Köp här
Denne boka er rettet mot lærerstudenter og grunnskolelærere i alle fag. Den hjelper læreren til å støtte elevenes skriveutvikling i ulike sjangre og på de ulike fagenes premisser. Boka gir konkrete innspill til hvordan man kan jobbe strukturert med hele skriveprosessen, fra førskriving til ferdig, individuell tekst. Metodikken bygger på australsk sjangerpedagogikk, og boka gir den første samlede fremstillingen av en sjangerpedagogisk skriveundervisning med eksempler fra norske klasserom. Boka er tilpasset Fagfornyelsen og gir en innføring i sjangertrekk for de mest aktuelle sjangrene i norsk skole. Her kan lærere og studenter hente ideer til og eksempler på meningsfylt skriveopplæring på ulike trinn i grunnskolen. Forfatterne er fagpersoner med lang erfaring med lærerutdanning og undervisning i skolen: May Olaug Horverak, Ann Sylvi Larsen, Marit Opland Brujordet og Anne Charlotte Torvatn. Øvrige bidragsytere er Ingunn Ofte og Ida Hepsø