Bläddra

av:Leon Barkho

Kategorier: Spåkinlärning: skrivförmåga Språk och lingvistik Språkinlärning: särskilda färdigheter Språkundervisning och språkinlärning
Swedes are among the most eager in the world to learn foreign languages, particularly English. They love talking in languages other than their own, and when it comes to conversation, they happily switch into English. And the Swedes, before any other nation, have found that mastering English, the world’s lingua…
Köp här

Isbn: 9789174650631

Utgivningsår:20100816

Utgivare: Books on Demand

Mediatyp: BC

av:Catharina Tjernberg

Kategorier: Spåkinlärning: skrivförmåga Språk och lingvistik Språkinlärning: särskilda färdigheter Språkundervisning och språkinlärning
I Skrivundervisning visar Catharina Tjernberg hur lärare konkret kan använda aktuell forskning om skrivprocesser för att utveckla eleverna till medvetna skribenter. Boken går från teori till praktik. Den tar upp undervisningsmoment som exempelvis hur ett skrivområde introduceras och struktureras, hur lärare kan visa…
Köp här

Isbn: 9789127140936

Utgivningsår:20160323

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av:Pia Davidsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk Spåkinlärning: skrivförmåga Språk och lingvistik Språkinlärning: särskilda färdigheter Språkundervisning och språkinlärning
Äntligen ett läromedel som fokuserar på skrivandets hantverk! För att ge eleverna den skrivförmåga som förväntas vid fortsatta studier och i arbetslivet behövs fokuserad skrivträning. Genom serien Skrivförståelse får eleverna lära sig hur de kan utveckla och förbättra sina texter. Arbetet i böckerna drivs framåt på ett…
Köp här

Isbn: 9789144152295

Utgivningsår:20220914

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Pia Davidsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk Spåkinlärning: skrivförmåga Språk och lingvistik Språkinlärning: särskilda färdigheter Språkundervisning och språkinlärning
Äntligen ett läromedel som fokuserar på skrivandets hantverk! För att ge eleverna den skrivförmåga som förväntas vid fortsatta studier och i arbetslivet behövs fokuserad skrivträning. Genom serien Skrivförståelse får eleverna lära sig hur de kan utveckla och förbättra sina texter. Arbetet i böckerna drivs framåt på ett…
Köp här

Isbn: 9789144154367

Utgivningsår:20220914

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ann-Christin Randahl, Anna Maria Hipkiss, Hampus Holm, Sofia Pulls, Maria Levlin, Erika Sturk, Åsa Wedin, Synnøve Matre, Carla Jonsson, Anna-Lena Godhe, Ann-Catrine Edlund, Gert Rijlaarsdam, Peter Ström, Etienne Van Eden Skein, Shelley Stagg Peterson, Kristina Belancic, Randi Solheim, Anat Stavans, Lisa Molin, Vesna Busic, Kirk P H Sullivan, Anna Nilsson, Per Boström, Christian Waldmann, Yvonne Knospe, Eva Lindgren, Carina Hermansson, Annika Norlund Shaswar, Sofie Areljung

Kategorier: Grundskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Spåkinlärning: skrivförmåga Språk och lingvistik Språkinlärning: särskilda färdigheter Språkundervisning och språkinlärning
Skrivandet är en självklar del av skolans alla ämnen, kanske till och med så självklar att vi inte riktigt tänker på den mängd av färdigheter som ingår. Så vad är då viktigt att ha kunskap om för att kunna stötta elevers skrivutveckling? Och hur går man till väga rent praktiskt? I den här boken tar författarna avstamp…
Köp här

Isbn: 9789144144931

Utgivningsår:20220419

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Christina Lindh

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Spåkinlärning: skrivförmåga Språk och lingvistik Språkinlärning: särskilda färdigheter Språkundervisning och språkinlärning
Genom att skriva i skolans olika ämnen nås ett mer övergripande samhälleligt och medborgligt mål att kunna uttrycka olika ståndpunkter i aktuella samhällsfrågor. I SO-ämnenas kursplaner är förväntningarna på elevers skrivförmåga högt ställda. Eleverna ska till exempel kunna diskutera, beskriva och argumentera i mötet…
Köp här

Isbn: 9789171049957

Utgivningsår:20190923

Utgivare: Malmö Universitet

Mediatyp: BC

av:May Olaug Horverak, Ann Sylvi Larsen, Marit Opland Brujordet, Anne Charlotte Torvatn

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Spåkinlärning: skrivförmåga Språk och lingvistik Språkinlärning: särskilda färdigheter Språkundervisning och språkinlärning Undervisning i specifika ämnen
Denne boka er rettet mot lærerstudenter og grunnskolelærere i alle fag. Den hjelper læreren til å støtte elevenes skriveutvikling i ulike sjangre og på de ulike fagenes premisser. Boka gir konkrete innspill til hvordan man kan jobbe strukturert med hele skriveprosessen, fra førskriving til ferdig, individuell tekst.…
Köp här

Isbn: 9788202374655

Utgivningsår:20200228

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

Kategorier: Spåkinlärning: skrivförmåga Språk och lingvistik Språkinlärning: särskilda färdigheter Språkundervisning och språkinlärning
Att erövra skriftspråket är en fantastisk, utmanande och komplex uppgift. För eleven handlar det om såväl kognitiva, språkliga och kroppsliga, som sociala faktorer. För läraren gäller det att designa undervisningen så att den skapar förutsättningar…
Köp här

Isbn: 9789151108513

Utgivningsår:20230807

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Cathleen, PH.D. Rountree

Kategorier: Kreativt skrivande Spåkinlärning: skrivförmåga Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Språkinlärning: särskilda färdigheter Språkundervisning och språkinlärning
In The Writers Mentor, bestselling author, teacher, and writing coach Cathleen Rountree addresses the most common dilemmas of both aspiring and professional writers. Written in a question-and-answer format, this book stands apart from other books on writing by its linking of practical information on effective writing…
Köp här

Isbn: 9781573245708

Utgivningsår:20020829

Utgivare: Conari Press

Mediatyp: BC