Bläddra

av: Leon Barkho

Kategorier: Spåkinlärning: skrivförmåga Språk och lingvistik Språkinlärning: särskilda färdigheter Språkundervisning och språkinlärning
Swedes are among the most eager in the world to learn foreign languages, particularly English. They love talking in languages other than their own, and when it comes to conversation, they happily switch into English. And the Swedes, before any other nation, have found that mastering English, the world’s lingua…
Köp här

Isbn: 9789174650631

Utgivningsår: 20100816

Utgivare: Books on Demand

Mediatyp: BC

av: Catharina Tjernberg

Kategorier: Spåkinlärning: skrivförmåga Språk och lingvistik Språkinlärning: särskilda färdigheter Språkundervisning och språkinlärning
I Skrivundervisning visar Catharina Tjernberg hur lärare konkret kan använda aktuell forskning om skrivprocesser för att utveckla eleverna till medvetna skribenter. Boken går från teori till praktik. Den tar upp undervisningsmoment som exempelvis hur ett skrivområde introduceras och struktureras, hur lärare kan…
Köp här

Isbn: 9789127140936

Utgivningsår: 20160323

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Mikael Nordenfors

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Spåkinlärning: skrivförmåga Språk och lingvistik Språkinlärning: särskilda färdigheter Språkundervisning och språkinlärning Undervisning i specifika ämnen
Elever måste ges stora möjligheter att utveckla sitt skrivande genom hela skoltiden. Därför behöver deras lärare erbjuda en systematisk skrivundervisning som omfattar dels konkreta exempel på hur språket i olika texter ser ut, dels ett textanalytiskt metaspråk som kan användas för att samtala om texter och som knyter…
Köp här

Isbn: 9789144097114

Utgivningsår: 20170110

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Christina Lindh

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Spåkinlärning: skrivförmåga Språk och lingvistik Språkinlärning: särskilda färdigheter Språkundervisning och språkinlärning
Genom att skriva i skolans olika ämnen nås ett mer övergripande samhälleligt och medborgligt mål att kunna uttrycka olika ståndpunkter i aktuella samhällsfrågor. I SO-ämnenas kursplaner är förväntningarna på elevers skrivförmåga högt ställda. Eleverna ska till exempel kunna diskutera, beskriva och argumentera i mötet…
Köp här

Isbn: 9789171049957

Utgivningsår: 20190923

Utgivare: Malmö Universitet

Mediatyp: BC

av: May Olaug Horverak, Ann Sylvi Larsen, Marit Opland Brujordet, Anne Charlotte Torvatn

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Spåkinlärning: skrivförmåga Språk och lingvistik Språkinlärning: särskilda färdigheter Språkundervisning och språkinlärning Undervisning i specifika ämnen
Denne boka er rettet mot lærerstudenter og grunnskolelærere i alle fag. Den hjelper læreren til å støtte elevenes skriveutvikling i ulike sjangre og på de ulike fagenes premisser. Boka gir konkrete innspill til hvordan man kan jobbe strukturert med hele skriveprosessen, fra førskriving til ferdig, individuell tekst.…
Köp här

Isbn: 9788202374655

Utgivningsår: 20200228

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC