Bläddra

Studenthandledning : under verksamhetsförlagd utbildning

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering Work experience, placements & internships

Studenthandledning : under verksamhetsförlagd utbildning

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering Work experience, placements & internships
Köp här
Hur kan handledare ge största möjliga stöd till studenter under VFU-placeringar?

Studenthandledning är både en lärobok och en handbok. Författaren beskriver VFU-handledarens och studentens roller, uppgifter och delade ansvar. Men boken innehåller också pedagogiska metoder, modeller och praktiska uppgifter som VFU-handledaren kan använda för att skapa insikt, nå reflektion och hjälpa studenten att ta ansvar för sitt lärande och sin utveckling.

I den här andra reviderade och utökade upplagan har det bland annat tillkommit avslutande avsnitt i varje kapitel med förslag på ämnen som handledare och student gemensamt kan reflektera kring.

Författaren har också skrivit VFU i praktiken – studentens handbok för verksamhetsförlagd utbildning som berör samma ämne men riktar sig till studenter.

Studenthandledning vänder sig främst till VFU-handledare som handleder blivande socionomer, psykologer, lärare, läkare samt vård- och omsorgspersonal. Den kan också användas på utbildningar och kurser som ges för VFU-handledare.