Bläddra

Välja yrke. SOU 2015:97 : Slutbetänkande från Yrkesprogramutredningen

Kategorier: Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialrätt Studievägledning och yrkesorientering Utbildningslagar Yrkesutbildning
Köp här

Välja yrke. SOU 2015:97 : Slutbetänkande från Yrkesprogramutredningen

Kategorier: Juridik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialrätt Studievägledning och yrkesorientering Utbildningslagar Yrkesutbildning
Köp här
Många unga söker arbete samtidigt som många arbetsgivare är oroliga för sin kompetensförsörjning. Intresset för gymnasieskolans yrkesprogram är vikande. En bättre matchning mellan ungdomars val av utbildning och arbetsmarknadens efterfrågan kan grovt sett åstadkommas på två sätt:
  • genom att dimensionera antalet platser inom gymnasieskolans nationella program efter arbetsmarknadens efterfrågan, eller
  • genom att öka yrkesutbildningarnas attraktivitet.

En sådan dimensionering förutsätter att det träffsäkert går att förutsäga marknadens behov samtidigt som elevens valfrihet skulle begränsas. Utredningen förespråkar inte en centralstyrd dimensionering efter marknadens efterfrågan. Däremot menar utredaren att elever behöver:

  • få ett bättre beslutsunderlag inför gymnasievalet,
  • att tillgången på till yrkesutbildning förbättras och
  • att utbildningarnas kvalitet förbättras genom en stärkt samverkan med arbetsmarknaden.