Bläddra

av: Göran Jönsson

Kategorier: Atom- och molekylfysik Fysik Matematik och naturvetenskap
En introduktion till atom- och kvantfysik med inriktning mot tillämpningar. Efter en kort historisk översikt startar framställningen med den speciella relativitetsteorin. I de följande kapitlen introduceras de byggstenar (elektron, atomkärna och foton) som behövs för att konstruera en atommodell. Från Bohrs atommodell…
Köp här

Isbn: 9789163389580

Utgivningsår: 20140101

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Åke Hedberg

Kategorier: Atom- och molekylfysik Fysik Matematik och naturvetenskap
Vad har författaren till denna bok och Albert Einstein gemensamt? Utan alla jämförelser i övrigt så är han i likhet med vad Einstein var, nämligen starkt kritisk till kvantmekaniken. Denna teoribildning har enligt författaren under åren lett till många feltolkningar av viktiga upptäckter och till många nödlösningar och…
Köp här

Isbn: 9789163758300

Utgivningsår: 20140619

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Åke Hedberg

Kategorier: Atom- och molekylfysik Fysik Matematik och naturvetenskap
Ur innehållet: Människan har i alla tider försökt förstå och filosoferat över hur världen egentligen är uppbyggd och fungerar. Kaosteorin är den viktigaste av nya teoribildningar under senare delen av 1900-talet Matematikens diktatur råder. Diktator Matematik tycks sakna förmåga att uttrycka annat än mekaniska ting.…
Köp här

Isbn: 9789175694931

Utgivningsår: 20170710

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Göran Jönsson

Kategorier: Atom- och molekylfysik Fysik Matematik och naturvetenskap
Boken är en introduktion till atom- och kvantfysik med inriktning mot tillämpningar och den är i första hand tänkt som kursbok för universitet och högskolor. Framställningen börjar med en historisk översikt av de upptäckter som lade grunden till atomfysiken. I det andra kapitlet introduceras den speciella…
Köp här

Isbn: 9789151905549

Utgivningsår: 20190904

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC