Bläddra

av: Rikard Silverfur

Kategorier: Brandskydd och brandsäkerhet Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Sedan 2004 gäller Lagen om skydd mot olyckor (LSO). I lagen anges att ägare och nyttjare av byggnader, fastigheter eller andra anläggningar ansvarar för brandskyddet. Det betyder att de skall vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att förhindra eller begränsa skador till följd av brand. Ansvaret…
Köp här

Isbn: 9789198305005

Utgivningsår: 20151216

Utgivare: Fastighetsägarna Sverige

Mediatyp: BZ

Köp här

Isbn: 9789171443571

Utgivningsår: 20020901

Utgivare: Brandskyddsföreningens Service AB

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789171443656

Utgivningsår: 20030801

Utgivare: Brandskyddsföreningens Service AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171443694

Utgivningsår: 20090901

Utgivare: Brandskyddsföreningens Service AB

Mediatyp: BB

av: Lars-Eric Carlsson, Lars Lundmark

Kategorier: Brandskydd och brandsäkerhet Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Brandbekämpning ombord på fartyg är en mycket vansklig uppgift, som kräver kontinuerlig utbildning och övning. Brandskydd ombord är skriven för utbildningar i brandbekämpning och för dig som arbetar ombord. Innehåll: Brandskydd ombord Brandteori Släckmedel Rökdykarteknik & taktik Inbyggt…
Köp här

Isbn: 9789172234444

Utgivningsår: 20110630

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173335522

Utgivningsår: 20121211

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Kategorier: Brandskydd och brandsäkerhet Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Elinstallationsarbete får endast utföras av behörig elinstallatör eller av en yrkesman under överinseende av elinstallatören. Utredningens uppdrag har varit att föreslå bestämmelser om vad som ska krävas för att utföra en elektrisk installation samt bedöma om mer än en kompetensnivå behövs för olika typer av utförande…
Köp här

Isbn: 9789138242100

Utgivningsår: 20150129

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC