Bläddra

av:Daniel Akenine, Jörgen Dahlberg, Eva Kammerfors, Sven-Håkan Olsson, Robert Folkesson

Kategorier: Databasdesign och teori Databaser Informationsteknik
The bestseller in IT architecture. If you want to understand IT architecture, this book is for you. It covers many different areas, from strategy to business, technology, and software architecture. Are you working as an IT architect, student, developer, CTO, project manager, or IT professional? If so, this book will…
Köp här

Isbn: 9789176972458

Utgivningsår:20210505

Utgivare: Kunskapshuset Förlag

Mediatyp: BC

av:Marcus Österberg

Kategorier: Databasdesign och teori Databaser Informationsteknik
Här har du boken som tar upp hantverket att ta fram och ta hand om en webbplats. Inledningen återger webbens historia och hur det knyter an till den webb vi ser idag. Andra delen berör det viktigaste inom hur man tar hand om sin information och dess arkitektur. Självklart tas designstrategier upp, bland annat responsiv…
Köp här

Isbn: 9789163758454

Utgivningsår:20140516

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av:Marcus Österberg

Kategorier: Databasdesign och teori Databaser Informationsteknik
Boken är en introduktion till det nog alla behöver veta om man jobbar med webben, oavsett yrkesroll. Ambitionen har varit att göra ämnet kring webbstrategi mindre mystiskt och på en nivå de flesta ska förstå, utan svåra ord eller invecklade resonemang. Delar som tas upp är bland annat hur man koreograferar innehållet…
Köp här

Isbn: 9789198251272

Utgivningsår:20160201

Utgivare: Intranätverk

Mediatyp: BC

av:Eva Ansell

Kategorier: Affärsapplikationer Databasdesign och teori Databaser Informationsteknik Kontorsprogram Relationsdatabaser
I Access för Office 365 kan du ta hjälp av de många mallar som finns för att skapa lättanvända och professionella relationsdatabaser. I boken beskriver vi hur du arbetar med skrivbordsdatabaser och skapar tabeller både via databladet och via designvyn samt hur du ändrar egenskaper för tabellens olika fält. Vi beskriver…
Köp här

Isbn: 9789175311074

Utgivningsår:20191112

Utgivare: Docendo

Mediatyp: BE