Bläddra

av: Thomas Padron-McCarthy, Tore Risch

Kategorier: Databaser Informationsteknik
Databasteknik används nästan överallt i dag där data behöver lagras och bearbetas. Allt från webbplatser till mobilappar lagrar sina data i databaser. Databaser har därför blivit ett av de områden inom datatekniken som man har störst nytta av att kunna, vare sig man är användare, datatekniker eller programmerare. Boken…
Köp här

Isbn: 9789144069197

Utgivningsår: 20180425

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Jonas Flodén

Kategorier: Bibliotek, arkiv och informationshantering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Databaser Informationsåtervinning och tillgängliggörande Informationsteknik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
This book gives a condensed introduction to information systems and their use in companies and organisations. Their role in organisations and how they can contribute to a successful enterprise is explained. The book has a non-technical focus, but introduces fundamental technical concepts and vocabulary, such as…
Köp här

Isbn: 9789144123486

Utgivningsår: 20180718

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Eva Ansell

Kategorier: Databaser Databashanteringssystem Informationsteknik
I Access 2016 kan du ta hjälp av de många mallar som finns för att skapa lättanvända och professionella relationsdatabaser. I boken beskriver vi hur du arbetar med skrivbordsdatabaser och skapar tabeller både via databladet och via designvyn samt hur du ändrar egenskaper för tabellens olika fält. Vi beskriver hur du…
Köp här

Isbn: 9789175310824

Utgivningsår: 20161230

Utgivare: Docendo

Mediatyp: BE

av: Eva Ansell

Kategorier: Databaser Databashanteringssystem Informationsteknik
I Access 2013 kan du ta hjälp av de många mallar som finns för att skapa lättanvända och professionella relationsdatabaser. I boken beskriver vi hur du arbetar med skrivbordsdatabaser och skapar tabeller både via databladet och via designvyn samt hur du ändrar egenskaper för tabellens olika fält. Vi beskriver hur du…
Köp här

Isbn: 9789175310114

Utgivningsår: 20131016

Utgivare: Docendo

Mediatyp: BE

av: Justitiedepartementet

Kategorier: Databaser Datalager Informationsteknik
Här redovisas det övergripande uppdraget att se över den så kallade registerlagstiftningen, ett rättsområde som omfattar ett stort antal sektors- eller myndighetsspecifika lagar och förordningar som kompletterar personuppgiftslagen (1998:204) och innehåller bestämmelser om statliga och kommunala myndigheters behandling…
Köp här

Isbn: 9789138242773

Utgivningsår: 20150410

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Bruce Schneier

Kategorier: Databaser Datainsamling och analys Informationsteknik Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Medievetenskap: internet, digitala medier och samhälle Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Vårt dagliga liv genererar data på ett sätt som vi kanske inte alltid reflekterar över. Mobilsamtalen vi ringer, orden vi googlar på, våra inköp och vanor på nätet, vår aktivitet på Facebook, apparna vi använder. Allt vi gör digitalt registreras någonstans och berättar någonting om oss. Och dessa enorma datamängder kan…
Köp här

Isbn: 9789171734600

Utgivningsår: 20160329

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9781119035589

Utgivningsår: 20150930

Utgivare: John Wiley & Sons, John Wiley & Sons

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172079335

Utgivningsår: 20110808

Utgivare: Docendo

Mediatyp: BE

av: Mike Chapple, David Seidl

Kategorier: Databaser Informationsteknik
Köp här

Isbn: 9781119252283

Utgivningsår: 20160831

Utgivare: John Wiley & Sons, John Wiley & Sons

Mediatyp: BC

av: Allen B. Downey

Kategorier: Databaser Informationsteknik
Köp här

Isbn: 9781491938454

Utgivningsår: 20160831

Utgivare: O'Reilly Media, O'Reilly Media

Mediatyp: BC

av: Stefano Picozzi, Mike Hepburn, Noel O'Connor

Kategorier: Databaser Informationsteknik
Köp här

Isbn: 9781491975961

Utgivningsår: 20170831

Utgivare: O'Reilly Media, O'Reilly Media

Mediatyp: BC

av: David Stockelberg

Kategorier: Databaser Digital livsstil Guider och tjänster på nätet Informationssökning Informationsteknik Söka på internet
DET HÄR ÄR EN BOK FÖR DIG SOM VILL: – förstå fundamenten i Google AdWords – se vilka möjligheter AdWords erbjuder i form av till exempel annonsformat, att nå specifika målgrupper, mätbarhet, flexibilitet & skalbarhet Boken är uppdelad i 3 huvudsakliga avsnitt: ÖVERBLICK & FUNDAMENTA I vilket…
Köp här

Isbn: 9789175653211

Utgivningsår: 20161125

Utgivare: Solentro

Mediatyp: BC

av: Neal Ford, Rebecca Parsons, Patrick Kua

Kategorier: Databaser Informationsteknik
Köp här

Isbn: 9781491986363

Utgivningsår: 20170930

Utgivare: O'Reilly Media, O'Reilly Media

Mediatyp: BC

av: Victor Axelsson

Kategorier: Databaser Distribuerade databaser Informationsteknik
The mechanism of distributing data is becoming a more common scenario as webpages, databases and mobile devices are getting more integrated in transparent distrubuted systems. Many of the problems are recurring but in different shades and shapes making a general solution hard to implement. This case study brings up a…
Köp här

Isbn: 9789176095294

Utgivningsår: 20150502

Utgivare: Simple-Solutions

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9781680502435

Utgivningsår: 20180228

Utgivare: John Wiley & Sons, John Wiley & Sons

Mediatyp: BC

av: Marcus Österberg

Kategorier: Databasdesign och teori Databaser Informationsteknik
Boken är en introduktion till det nog alla behöver veta om man jobbar med webben, oavsett yrkesroll. Ambitionen har varit att göra ämnet kring webbstrategi mindre mystiskt och på en nivå de flesta ska förstå, utan svåra ord eller invecklade resonemang. Delar som tas upp är bland annat hur man koreograferar innehållet…
Köp här

Isbn: 9789198251272

Utgivningsår: 20160201

Utgivare: Intranätverk, Lasertryck

Mediatyp: BC

av: Marcus Österberg

Kategorier: Databasdesign och teori Databaser Informationsteknik
Här har du boken som tar upp hantverket att ta fram och ta hand om en webbplats. Inledningen återger webbens historia och hur det knyter an till den webb vi ser idag. Andra delen berör det viktigaste inom hur man tar hand om sin information och dess arkitektur. Självklart tas designstrategier upp, bland annat responsiv…
Köp här

Isbn: 9789163758454

Utgivningsår: 20140516

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Eva Ansell

Kategorier: Affärsapplikationer Databasdesign och teori Databaser Informationsteknik Kontorsprogram Relationsdatabaser
I Access för Office 365 kan du ta hjälp av de många mallar som finns för att skapa lättanvända och professionella relationsdatabaser. I boken beskriver vi hur du arbetar med skrivbordsdatabaser och skapar tabeller både via databladet och via designvyn samt hur du ändrar egenskaper för tabellens olika fält. Vi beskriver…
Köp här

Isbn: 9789175311074

Utgivningsår: 20191112

Utgivare: Docendo

Mediatyp: BE