Bläddra

av: Tone Ahlborg, Irene Ivarsson, Anette Nilsson

Kategorier: Födelsekontroll, preventivmedel och familjeplanering Folkhälsa och personlig hälsa Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Samhällsmedicin och preventiv medicin
Denna handbok i Billingsmetoden är en ny omarbetad upplaga av “Det fruktsamma sekretet” från 2011. Här är metoden uppdaterad baserad på nyare forskning och beskriven såsom den lärs ut och är spridd internationellt. Billingsmetoden® bygger på kunskapen om att kvinnor är fruktsamma under vissa dagar i sin…
Köp här

Isbn: 9789177853435

Utgivningsår: 20180709

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Lena Marions

Kategorier: Födelsekontroll, preventivmedel och familjeplanering Folkhälsa och personlig hälsa Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Samhällsmedicin och preventiv medicin
I broschyren Preventivmedel presenteras de preventivmedel – hormonella metoder, barriärmetoder och övriga – som finns på den svenska marknaden i dag. Denna upplaga är reviderad av Lena Marions, docent vid Karolinska institutet, Södersjukhuset.
Köp här

Isbn: 9789172059955

Utgivningsår: 20150421

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Födelsekontroll, preventivmedel och familjeplanering Folkhälsa och personlig hälsa Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Samhällsmedicin och preventiv medicin
Preventivmedel ska ge skydd mot oönskad graviditet och eventuell abort, ge säkrare sex, det vill säga skydda mot sexuellt överförbar smitta och bevara fruktsamheten och den sexuella lusten. Vad som passar bäst är individuellt och varierar med livssituationen. Något hundraprocentigt säkert preventivmedel finns inte men…
Köp här

Isbn: 9789172057333

Utgivningsår: 20100713

Utgivare: Gothia

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Födelsekontroll, preventivmedel och familjeplanering Folkhälsa och personlig hälsa Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Samhällsmedicin och preventiv medicin
I den här broschyren presenteras de preventivmedel som finns på den svenska marknaden idag, deras fördelar och nackdelar. Nu reviderad och tre fotografier utbytta.
Köp här

Isbn: 9789172056169

Utgivningsår: 20080630

Utgivare: Gothia

Mediatyp: BC

av: Hinke Bergegren

Kategorier: Födelsekontroll, preventivmedel och familjeplanering Folkhälsa och personlig hälsa Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Samhällsmedicin och preventiv medicin
“Kärlek utan barn vill vår stads höga myndigheter inte veta av, därför, mina herrar och damer, talar jag här i kväll om – kärlek med polis.” Efter att Hinke Bergegren i april 1910 åtalades för föredraget Kärlek utan barn omarbetade han det. Resultatet blev Ljusets fiender. I Kärlek utan barn hade Bergegren…
Köp här

Isbn: 9789176095362

Utgivningsår: 20150225

Utgivare: Arvis Förlag

Mediatyp: BC