Bläddra
Kategorier: Folkhälsolagstiftning Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA. Bättre ordning i vårdkön om läkarna agerar! En kritisk granskning av läkares agerande i samband med genomförandet av den nationella vårdgarantin visar att deras roll är oklar enligt de politiska styrdokumenten. Konsekvensen blir att välinformerade och vältaliga patienter ofta prioriteras…
Köp här

Isbn: 9789138234839

Utgivningsår: 20101208

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Folkhälsolagstiftning Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Ger förslag på hur hanteringen av klagomål mot hälso- och sjukvården kan bli mer ändamålsenlig. Med ändamålsenlig menar utredningen att klagomålshanteringen utgår från patienternas behov, bidrar till ökad patientsäkerhet och är resurseffektiv. I delbetänkandet lämnar utredningen förslag till författningsändringar som…
Köp här

Isbn: 9789138242421

Utgivningsår: 20150302

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Folkhälsolagstiftning Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Diskuterar och analyserar såväl styrning som uppföljning av folkhälsopolitiken och lägger fram en rad förslag med syfte att utveckla och förtydliga det folkhälsopolitiska ramverket för en god och jämlik hälsa. Utredningen menar att det behövs: ökat fokus på jämlikhet och tydligare mål att arbetet organiseras så att…
Köp här

Isbn: 9789138245552

Utgivningsår: 20170201

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC