Bläddra
Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Företag och företagsbrott Juridik Särskilda rättsområden
Utredningen gör en bred översyn av företagsbotsregleringen och att föreslår nödvändiga författningsändringar. Syftet med översynen har varit att säkerställa att det straffrättsliga regelverket för juridiska personer är effektivt, ändamålsenligt och modernt och att det är anpassat till Sveriges EU-rättsliga och övriga…
Köp här

Isbn: 9789138245293

Utgivningsår: 20161130

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC