Bläddra

av:

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Forskning och högre utbildning: lagar Juridik Offentlig förvaltning: juridiska aspekter Särskilda rättsområden
Kartlägger hur ledningsfunktionerna vid universitet och högskolor ser ut idag och identifierar styrkor, svagheter och lämnar förslag till förändringar. Huvuddelen av förslagen riktar sig direkt till lärosätena, en mindre del till regeringen. Den grundläggande inställningen har varit att undvika en utökad nationell…
Köp här

Isbn: 9789138243664

Utgivningsår: 20151103

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Utbildningsdepartementet

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Forskning och högre utbildning: lagar Juridik Offentlig förvaltning: juridiska aspekter Särskilda rättsområden
Utredaren föreslår en ny formulering i högskolelagen kring internationalisering: den samlade internationella verksamheten vid varje högskola ska stärka kvaliteten i högskolans utbildning och forskning och nationellt och globalt bidra till sådan hållbar utveckling som högskolorna har i uppgift att främja. Utredaren…
Köp här

Isbn: 9789138247501

Utgivningsår: 20180202

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Forskning och högre utbildning: lagar Juridik Offentlig förvaltning: juridiska aspekter Särskilda rättsområden
Förslag som syftar till att öka Sveriges attraktivitet som studiedestination och kunskapsnation bl.a. genom att underlätta internationell studentrekrytering, förenkla utländska studenters väg till Sverige och öka synligheten utomlands för Sverige som kunskapsnation och studiedestination. Utredaren förslår bland…
Köp här

Isbn: 9789138248706

Utgivningsår: 20181101

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC