Bläddra

av:Ulla Blomqvist

Kategorier: Industriell kvalitetsstyrning Maskinteknik och material Matematik Matematik och naturvetenskap Produktionsteknik Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Statistisk kvalitetsstyrning handlar om kvalitetskontroller och kapabilitet. Att tillverka produkter exakt enligt de fastställda måtten som finns i en specifikation eller ritning är en omöjlighet. Det finns alltid en slumpmässig variation runt målvärdet, i produktionen måste man kontrollera och skapa toleranser för…
Köp här

Isbn: 9789144155449

Utgivningsår:20210816

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC